Oversikt over ansatte ved PPT Haugesund

Enhetsleder  
Erling Ytterøy Lòrange

Merkantil
Gro Kringeland Nordbø

Spe- og småbarnsteam
Siri Wendelbo Johansen
Beate Engeseth
Line Vatland
Tine Horneland
Hilde Haugland

Skoleteam
Berly Døske
Astrid Kleppe
Thor Erik Sandvik
Charlotte Nordahl Liestøl
Liv Karin Thorbjørnsen
Elin Vallestad
Mats Hovland

Veiledningsteam
Inger Gundersen
Kjell Jabjør

Utskrift