Basen, barne og familiesenter

Basen er et lavterskeltilbud

Vi leverer et lavterskel tilbud for foreldre til barn mellom 0-6 år som har opplevd utfordringer over tid med sitt barn.

BASEN består av et tverrfaglig team sammensatt av representanter fra helsestasjon, barnevern, psykologisk pedagogisk tjeneste og pedagogisk støtteenhet.

Vi er en tjeneste som er regulert av ledergruppen i oppvekst i Haugesund kommune.

Du kan ta direkte kontakt:

 • Sentralbord: 52 74 40 35 eller 52 74 40 36
 • Mobil: 941 50 094  eller 469 20 806
 • Besøksadresse: Sørhauggata 145 (gamle meieriet 2 etg) 
 • Postadresse: Haraldsgata 94, 5504 Haugesund

Henvisningsskjema finner du under stafettloggen: https://www.haugesund.kommune.no/skjema-stafettloggen, brosjyren finner du på stafettloggen under veiledere https://www.haugesund.kommune.no/veiledere.

Du som foreldre kan ta kontakt uten å ha henvisning fra andre instanser. Du kan også fylle ut skjemaet sammen med barnehage, helsestasjon, lege eller lignende. Eller ringe inn og fylle det ut med en BASEN representant.

Basen er etablert for foreldre med barn i alderen 0 - 6 år

 • vi kan samarbeide tett med andre etater
 • gjør vi det skjer dette via et samtykkeskriv som sier nøyaktig hva vi skal samarbeide om
 • vi følger retningslinjer som ellers er i kommunen

Vi tilbyr

 • individuelle samtaler og veiledning
 • støttesamtaler
 • Mor-Barn grupper
 • COS-gruppe
 • søvn-veiledning
 • reguleringsstøtte
 • samspillsveiledning
 • foreldreveiledning
 • hjemmebesøk

Åpningstider:

 • Mandager fra klokken 08.00 - 15.30
 • Onsdager fra klokken 08.00 - 15.30

Utskrift