Basen, barne og familiesenter

Basen er et lavterskeltilbud for foreldre til barn mellom 0-6 år, som har møtt på utfordringer over tid med sitt barn, og ønsker hjelp. Barne- og familiesenteret er et samarbeidstiltak mellom enhetene i Haugesund kommune som jobber med barn og unge. Vi er 4 personer i et tverrfaglig team som kommer fra helsestasjon, barnevern, Psykologisk-pedagogisk tjeneste (PPT) og spesialpedagogisk team. 

Du kan ta direkte kontakt:

 • Sentralbord: 52 74 40 35 eller 52 74 40 36
 • Mobil: 941 50 094  
 • Besøksadresse: Sørhauggata 145 (gamle meieriet 2 etg) 
 • Postadresse: Haugesund kommune, BASEN veiledningssenter for småbarnsfamilier, postboks 2160, 5504 Haugesund

Basen er etablert for foreldre med barn i alderen 0 - 6 år. Foreldre som ofte har vært eller er:

 • trist, nedfor, deprimert, urolig, redd, rastløs eller strever med andre påkjenninger/vansker med psykisk helse
 • opplever ensomhet, isolasjon i foreldrerollen
 • sliter med bruk av rusmidler/medikamenter
 • brukte rusmidler/medikamenter i svangerskapet.

Er du bekymret eller urolig for ditt barns utvikling? Da kan Basen tilby:

 • Bli kjent med barnet
 •  Samtaler med foreldrene
 • Samtale grupper med barn og foreldre
 • Lekegrupper med barn og foreldre

Vi kan tilby

 • Vurdering av barnets utvikling
 • Hjelp i oppdragelsesspørsmål
 • Hjelp til samspill mellom barn og foreldre
 • Bistå i samarbeid med andre hjelpeinstanser

Åpningstider:

 • Tirsdager fra klokken 09.00 - 15.30
 • Onsdager fra klokken 09.00 - 15.30

Du kan også snakke med personalet på helsestasjonen, i barnehagen, fastlegen din eller andre du kjenner i hjelpeapparatet.

Utskrift