Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vi tenker trygghet og sikkerhet for deg. Vår oppgave er å beskytte og redde liv, eiendom og miljø.

Haugesund brannvesen er det eneste heltidsbrannvesenet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Foruten ansvar for beredskap ved brann og ulykker i Haugesund og omegn, samarbeider vi med andre brannvesen om redningsdykking, restverdiredning, akutt forurensning og storbilredning utenfor vår kommune.

Beredskapsseksjonen til Haugesund brannvesen består av erfarne personer med høy kompetanse. Kombinert med ny, moderne bilpark er vi alltid beredt til å møte store og små utfordringer. Brannvesenet har også en forebyggende seksjon som jobber med tilsyn, feiing og annet brannforebyggende arbeid. 

Utskrift E-post

Feieren informerer side 1Brannsjefene i Haugesund og på Karmøy har besluttet at gjeldende praksis med feiing fra sotluken, dvs. luken i bunn av skorsteinen, skal opphøre. Dette gjøres for at feierne skal ha et trygt arbeidsmiljø, og for at feiing og tilsyn skal kunne utføres på en best mulig måte.

Les mer …

Utskrift E-post

Flere artikler …

  • 1
  • 2