Handlingsforløp for barn og søsken som pårørende

Skrevet av Cathrine Grindheim .

Livet i familiene består av store og små hendelser som kan gjøre barn til pårørende på ulike måter. Noen opplever at det skjer noe akutt med foreldrene. For andre er det å være pårørende en del av hverdagen. Det er heller ikke uvanlig at barn er pårørende flere ganger i løpet av oppveksten.

Det er vanlig å tenke på barn som pårørende når en av foreldrene eller søsken er syke eller i en vanskelig livssituasjon. At små barn kan være pårørende er lett å glemme. Man er aldri for liten til å forstå endringer som skjer i familien. Det er viktig at små barn blir godt ivaretatt av trygge voksne de omgås med daglig og når kriser oppstår. Det kan være både psykisk sykdom, fysisk sykdom, nedsatt funksjonsevne eller skade. I tillegg finnes det mange flere årsaker til at barn kan kalles pårørende eller at hverdagen blir vanskelig.

Innvandrerfamilier gjennomgår en endringsprosess ved å være ny i Norge. Barn lærer fort og får noen ganger voksenroller for tidlig.

Mange barn i Norge opplever at foreldre misbruker alkohol eller rusmidler. Barn er også pårørende når noen av de nærmeste dør. Andre barn opplever belastninger i hverdagen ved et samlivsbrudd, eller når foreldrene er fattige. Flere barn enn vi tror, opplever også å være vitne til vold i familien. Noen har også en forelder som sitter i fengsel.

Alle barn har rett til oppfølging og tilrettelegging i vanskelige situasjoner. Haugesund kommune har utarbeidet et handlingsforløp for å sikre at barn og søsken fanges opp og blir gitt tilbud om en samtale med helsesøster og videre oppfølging i barnehage, skole eller i en annen tjeneste.