Kommunes byggeskikkpris

Haugesund kommune ønsker å fremme god byggeskikk og har gjenopprettet kommunens byggeskikkpris. Vi trenger forslag til kandidater som fortjener heder og anerkjennelse.

Hvem mener du fortjener byggeskikkprisen? Kjenner du til et byggverk eller bygde omgivelser, som gjennom sin arkitektur og i samspill med sted og miljø danner et forbilledlig eksempel på god byggeskikk? Kjenner du til et byggverk eller bygde omgivelser, som er bygget med omtanke og kvalitet? Er det noe som er bygget de siste fem årene, som gjør deg stolt av byen din og som du gjerne viser fram til besøkende? Ligger det ei skjult perle i ditt nabolag?

Byggverk og bygde omgivelser som kan nomineres er

  • nybygg, tilbygg og påbygg
  • restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre bebyggelse
  • transformasjon
  • byrom og parker, bakgårder og hageanlegg o.l.
  • broer, turveger, gang- og sykkelveger, promenader, gateløp o.l.

Prosjektet du ønsker å nominere må ligge innenfor Haugesund kommunes grenser og være ferdigstilt i løpet av de siste fem årene. Skriv gjerne en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å nominere din kandidat.

Alle kan foreslå kandidater til prisen innen 1. september ved å følge denne lenken >>>

Om byggeskikkprisen for Haugesund kommune

Byggeskikkprisen ble første gang utdelt i 2001, den gang til Høgskolen Stord/Haugesund og til en tomannsbolig fra 1916 i Øvregata 191. I 2002 ble byggeskikkprisen delt ut til xxxx. Siden den gang har det ikke blitt utdelt byggeskikkpris i Haugesund. Når prisen nå gjenopprettes er det for å hedre aktører, som på ulikt vis har utmerket seg gjennom omtanke for omgivelsene og gjennom kvalitet i prosjektering og utførelse.
Prisen består av en plakett med innskrift og diplom og deles ut årlig av byens ordfører ved eget prisutdelingsarrangement.

Statutter for byggeskikkprisen med innstillingskriterier finner du her >>>

Årets jurymedlemmer er 

Funksjon

Navn

Personlig vararepresentant

Juryleder

Yvonne Ekrene Lien (MDG)

Tor Inge Eidesen, leder av utvalg for plan og miljø (Sp)

Jurymedlem

Cathrine Lende Storesund, medlem i utvalg for plan og miljø (FrP)

Marianne Hiltunen (H)

Jurymedlem

Geir Brendeland, sivilarkitekt MNAL, professor ved NTNU og partner hos Brendeland & Kristoffersen Arkitekter AS

Thomas Skinnemoen, sivilarkitekt MNAL, Brendeland & Kristoffersen Arkitekter AS

Jurymedlem

Imke Wojanowski, landskapsarkitekt MNLA, partner hos ATSITE AS

Nora Mellemstrand, landskapsarkitekt MNLA, Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter

Jurymedlem

Trygve Eriksen jr., byantikvar i Haugesund kommune

Ingvar Kristiansen, rådgiver, Seksjon for kulturarv hos Rogaland fylkeskommune

Kontaktinformasjon

Ragnhild Bakkevig – byplanlegger
Telefon: 52 74 32 84

E-post:

Utskrift