Må jeg søke? Les dette først.

Prosessen i en byggesøknad

Er det første gang du hører om utnyttelse, reguleringsplan, byggegrense eller regulert vei?

Før du starter

Før du leser videre bør du bestille kart og bestemmelser via E-torg portalen for situasjonskart. Da får du kart som viser vann- og avløpsledninger og bestemmelser som gjelder for eiendommen.

Dette trenger du ikke søke om

Vi anbefaler at du bruker verktøyene på siden til DiBK, der finner du ut av:

Lokale unntak i Haugesund kommune

I Haugesund kommune er det enkelte tiltak som ikke krever søknad, disse kommer i tillegg til de andre unntakene.

 • konstruksjon for avfallshåndtering, maks 5,0 m2, 2,0 meter høyt og 1 meter fra regulert vei/annen bygning (kun for enebolig/tomannsbolig)
 • varmepumpe, klimaanlegg og air condition, maks en per enebolig og to for andre byggverk, må ikke være til sjenanse for naboer
 • handikap-rampe, maks 3,0 m2
 • flyttbare lekeapparater
 • demonterbart basseng på terreng, maks 7 000 liter.
 • utendørs badestamp/Jacuzzi, maks 5 000 liter
 • frittliggende utepeis og utegrill. Maks 2,0 meter høyt og inntil 1,0 m2. I tillegg en levegg inntil 1,5 meter og lengde på 2,0 meter. (må være minst tre meter fra nærmeste bygning)
 • takvindu i eneboliger, en per fasade
 • nedgravd gasstank, oljetank og avfallsbrønn (kan ikke føre til vesentlige grunn- eller terrengarbeider)
 • mobile innretninger i forbindelse med torgsalg, skal fjernes ved stengetid.
 • flaggstang uten reklame plassert på bakken, maks én per eiendom og inntil 9,0 meter høy
 • forstøtningsmurer med høyde under 0,5 m i vegkant kommunal veg
 • forstøtningsmurer/gjerdefundament/tett gjerde etc med høyde under 1.0 m i nabogrense dersom naboene er enige i tiltaket
 • rehabilitering/oppgradering/utskifting av kommunale vann-, overvann- og avløpsledninger som utføres i regi av kommunen.

Det finnes veiledning vedrørende solceller eller solfangere som fritar for søknadsplikt når tiltaket er godt integrert i fasaden, men med noen få unntak:
• Plassering nærmere nabogrense enn 4 meter.
• Plassering på eller rett ved siden av antikvariske byggverk og kulturminner.
• Større frittstående anlegg.

Tiltakshaver må i utgangspunktet selv vurdere om solfangeren/solcellepanelet som skal monteres er godt integrert i fasaden, og ta kontakt med kommunen dersom en er i tvil.

Varsle oss når du er ferdig

Selv om du ikke må søke, må du melde ifra om arbeider som ikke er søknadspliktig (byggemelding).

Du må sende inn

 • et målsatt situasjonskart
 • kort beskrivelse av det du har bygget.

Du sender inn meldingen til .merk  e-posten med gårds-/bruksnummer eller adresse. 

Hvor lang tid tar en byggesøknad?

For søknader som ikke avviker fra reglene i området, er behandlingstiden inntil 3 uker fra søknaden er komplett. 
For søknader som krever dispensasjoner (i strid med reglene i området), uttalelse fra andre myndigheter eller andre spesielle forhold, kan behandlingstiden bli inntil 12 uker fra søknaden er komplett.

Tidsfrister

 • Nabovarsel:  2 uker fra naboene har mottatt varselet
 • Saksbehandling:  3 eller 12 uker fra søknaden er komplett (avhengig av søknadstype)
 • Uttalelser:  4 uker fra søknaden oversendes (Fylkesmannen/-kommunen, vegvesenet etc.)
 • Rettinger: Du bør beregne minst 4 uker på rettinger og ettersending av dokumentasjon. Dette gjelder særlig for førstegangssøkere.

Det er viktig at du setter deg godt inn i hva søknaden skal inneholde. Hvis søknaden har mangler kan det gå tid til rettinger og ettersending av dokumentasjon. Dette gjelder særlig for førstegangssøkere.

Skal du bygge noe? Sjekk hva som må til for å sende inn byggesøknad!

Utskrift