Mandag 9. september er det stortingsvalg. Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner fram til og med fredag 6. september.


HVEM HAR STEMMERETT?

Norske statsborgere som

  • Vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53 og som
  • er, eller noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet

Forhåndstemmegiving

I perioden mandag 12. august til og med fredag 6. september kan det avgis forhåndsstemme ved Haugesund offentlige servicesenter i Kirkegata 85.

Åpningstider:
Mandag – fredag, kl. 08.00 – 15.30.

Langåpent: onsdag 4., torsdag 5. og fredag 6. september, kl. 08.00 – 20.00.

Lørdagsåpent: 24. august og 31.august kl. 10.00 – 15.00.

Husk valgkort og gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort, pass eller lignende).

Ambulerende stemmegiving

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan møte frem på valgdagen eller på servicesenteret, kan etter søknad til valgstyret forhåndsstemme hjemme.

Søknadsfrist settes til tirsdag 3. september.

 

Haugesund valgstyres adresse er:
Postboks 2160, 5504 Haugesund eller telefon 52 74 30 50/52 74 30 52.

På institusjonene i kommunen

Det blir anledning til å forhåndsstemme på følgende steder i Haugesund:

Dato

Sted

Klokkeslett

20. aug.

Revmatismesykehuset

15:00 - 16:30

20. aug.

Haraldsvang omsorgs-senter

10:30 - 13:30

21. aug.

Udland omsorgssenter

10:30 - 14:30

22. aug.

Kriminalomsorgen
Haugesund fengsel

10:30 - 12:30

22. aug.

HSH

10:30 - 12:30

26. aug.

Havnaberg seniorsenter

13:30 - 15:00

27. aug.

Røvær

15:00 - 17:00

27. aug.

Rusteamet

10:00 - 12:00

27. aug.

Bjørgene omsorgssenter

10:30 - 13:30

28. aug.

Stølen

10:30 - 12:00

29. aug.

Skåreheimen

13:30 - 15:00

30. aug.

Skeisvang VGS

08:00 - 11:00

30. aug.

HTG

12:00 - 15:00

2. sept.

Haugesund sjukehus

10:30 - 14:30

3. sept.

Vardafjell omsorgssenter

12:00 - 15:00

3. sept.

Karmsund VGS

08:00 - 11:00

3. sept.

Vardafjell VGS

12:00 - 15:00

4. sept.

Haugaland VGS

08:00 - 11:00

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene. Forhåndsstemming foregår ellers i Servicesenteret i Kirkegata  85. Husk legitimasjon og valgkort!

Valgstyret i Haugesund
Petter Steen jr.
Valgstyrets leder

 

 

Denne kategorien benyttes for å lagre lokale beskrivelser som skal flettes inn i tjenestebeskrivelsene og flettingen foretas via aliasnavnet slik at dette må korrespondere med alias benyttet i tjenestebeskrivelsene. Oppbyggingen er den samme som i LOS-strukturen men kategoriene her benyttes kun internt i systemet.

Når skjemaer kommer på plass vil disse opprettes på samme måte som de lokale beskrivelsene og deretter flettes inn i beskrivelsene.

Frisklivssentralen

HAVNABERG SENIORSENTER OG FRISKLIVSSENTRAL    

  

HØSTENS AKTIVITETER

                                                                                                        

Arrangement Dato Tid
Torsdagsblinken. Åpent kulturtilbud. Profesjonelle- og amatør artister 1. sep.       Kl. 10.30
Glad-dans, nybegynner og viderekomne 16. aug.           Kl. 17.00
Bevegelses-/balansegruppe v/fysioterapeut/ergoterapeut 22. aug.           Kl. 11.00
Trim på og ved stol. Onsdagstrimmen 31. aug.           Kl. 10.30
Andakt    23. aug.           Kl. 11.00
Hardtrim damer 29. aug.           Kl. 12.00
Herretrim 29. aug.                          Kl. 11.00
Turgruppe. Torsdags turer i nærområdet for alle. 1. sep.                        Kl. 12.15
Qigong 14. sep.           Kl. 12 og 13

                                  

KURS OG GRUPPER:

Treskjæring: (nybegynnere/viderekomne), Billedvev, Oljemaling, Biljard

DATA: Grupper for nybegynnere og viderekomne.

           

FRISKLIVSSENTRALEN - tilbyr en rekke levevanekurs til barn, unge, voksne, eldre.

BASSENGET ÅPNER 22. AUGUST

Seniorbading: Mandag kl. 9.00-11, tirsdag/torsdag 9-11, onsdag /fredag 9-10.30.

Bassengtrim med instruktør fra 22.august.

ANNEN INFORMASJON

●Daglig servering av middag i senterets kafé fra kl.12.00-14.30.

●Middagsutkjøring hver tirsdag og torsdag - bestilling: 52 74 43 84.

●For ytterligere informasjon, ring 52 74 43 80.    

«SENIORFESTIVALEN 2016» MED EGET PROGRAM, 9. – 17. SEPTEMBER

Senterets åpningstid: 08.30-15.00

Velkommen!             

Til denne kategorien knytter vi opp artikler for den enkelte skole.

Fyll inn skjema under. Felt merket med stjerne må fylles ut!