Kategori som inneholder artikler og tema om Koronavirus.

Denne kategorien benyttes for å lagre lokale beskrivelser som skal flettes inn i tjenestebeskrivelsene og flettingen foretas via aliasnavnet slik at dette må korrespondere med alias benyttet i tjenestebeskrivelsene. Oppbyggingen er den samme som i LOS-strukturen men kategoriene her benyttes kun internt i systemet.

Når skjemaer kommer på plass vil disse opprettes på samme måte som de lokale beskrivelsene og deretter flettes inn i beskrivelsene.

Her finner du en kartoversikt som viser veien til Sagatun barnehage.

Her finner du en kartoversikt som viser veien til Solandsbakken barnehage.

Her finner du en kartoversikt som viser veien til St. Olav barnehage.

Klage på pakeringsbot. Haugesund Parkering har av Haugesund kommune fått ansvar å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forstå håndhevning av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving. Selskapet har som mål å utøve sin virksomhet på en måte som fremmer trafikksikkerhet, tilgjenglighet og trafikkmiljø i tråd med kommunens overordnede mål for bytuviklingl.

Her finner du en kartoversikt som viser veien til Bleikemyr barnehage.

Frisklivssentralen

HAVNABERG SENIORSENTER OG FRISKLIVSSENTRAL    

  

HØSTENS AKTIVITETER

                                                                                                        

Arrangement Dato Tid
Torsdagsblinken. Åpent kulturtilbud. Profesjonelle- og amatør artister 1. sep.       Kl. 10.30
Glad-dans, nybegynner og viderekomne 16. aug.           Kl. 17.00
Bevegelses-/balansegruppe v/fysioterapeut/ergoterapeut 22. aug.           Kl. 11.00
Trim på og ved stol. Onsdagstrimmen 31. aug.           Kl. 10.30
Andakt    23. aug.           Kl. 11.00
Hardtrim damer 29. aug.           Kl. 12.00
Herretrim 29. aug.                          Kl. 11.00
Turgruppe. Torsdags turer i nærområdet for alle. 1. sep.                        Kl. 12.15
Qigong 14. sep.           Kl. 12 og 13

                                  

KURS OG GRUPPER:

Treskjæring: (nybegynnere/viderekomne), Billedvev, Oljemaling, Biljard

DATA: Grupper for nybegynnere og viderekomne.

           

FRISKLIVSSENTRALEN - tilbyr en rekke levevanekurs til barn, unge, voksne, eldre.

BASSENGET ÅPNER 22. AUGUST

Seniorbading: Mandag kl. 9.00-11, tirsdag/torsdag 9-11, onsdag /fredag 9-10.30.

Bassengtrim med instruktør fra 22.august.

ANNEN INFORMASJON

●Daglig servering av middag i senterets kafé fra kl.12.00-14.30.

●Middagsutkjøring hver tirsdag og torsdag - bestilling: 52 74 43 84.

●For ytterligere informasjon, ring 52 74 43 80.    

«SENIORFESTIVALEN 2016» MED EGET PROGRAM, 9. – 17. SEPTEMBER

Senterets åpningstid: 08.30-15.00

Velkommen!             

Til denne kategorien knytter vi opp artikler for den enkelte skole.

Fyll inn skjema under. Felt merket med stjerne må fylles ut!