Andre lag og foreningerRSS

Karmsundgata 175, , 5522

www.folkehjelp.no/Vaart-arbeid/Lokallag-og-regioner/Rogaland...

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon. På selvstendig grunnlag tar Norsk Folkehjelp standpunkt i forhold til de arbeidsoppgaver som til enhver tid er nedfelt i o ...

Telefon91581113
E-post
Stiftelsen Haugesjøen

Sundgata 175, , 5527

haugesjoen.no

Stiftelsen Haugesjøen ble stiftet i 1981. Stiftelsens formål er å drive yrkesmessig attføring, sosial og kulturell virksomhet uten økonomisk utbytte gjennom aktivisering av ungdom. I stiftelsens virksomhet skal det legges særlig vekt på maritim kystkultu ...

Telefon52713320
E-post

Sundgata 162, , 5527

www.facebook.com/pages/Haugesund-Amcar-Club/317445638624

Haugesund Amcar Club ble stiftet i 1978.

Telefon922 04 919
E-post

Postboks 1507, Kjelvene, , 4093

www.llh.no/nor/fylkeslag/llh_rogaland

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH Rogaland( er ett av de største lokallaga i LLH og har over 450 medlemmer fra hele Rogaland, i tillegg til noen få som bor andre steder i landet. Vi driver hver uke sosiale aktiviteter, o ...

Telefon23103939
E-post

Haraldsgata 165, , 5525

www.lchaugesundtonjer.no/hjem

Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 11.700 medlemmer her i Norge — menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Et medlemsskap i Lions innebærer et aktivt engasjement for å hjelpe andre. Det skal gi ...

Telefon907064864
E-post

Postboks 569, , 5501

www.kvalatun.no

Haugesund Mållag vart skipa i 1906, (8. april). Noregs Mållag hade vorte slipa berre nokre månader tidlegare. Føremålet var klart frå fyrste dag, - ardeida for å fremja det norske målet. Seinare vart føremålsparagrafen endra til at ein i det heile skulle ...

Telefon90141246
E-post

Postboks 1550, Raglamyr, , 5505

indrekai.com

Kapproing i Smedasundet 17. mai har vært en tradisjon i Haugesund i mange år. Tidlig på 80-tallet så det ut til at denne flotte tradisjonen skulle dø ut. Det var bare noen få trofaste lag som stilte opp med egne båter. Et par ildsjeler; Jan Helge Jakobsen ...

Telefon90156234
E-post

Oddagata 8, , 5525

www.hrk.no

Haugesund Røde Kors er en aktiv lokalforening med rundt 350 frivillige. Foreningen er delt inn i tre avdelinger: Hjelpekorpset, Omsorg og Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjeneste. Røde Kors Omsor ...

Telefon52711250
E-post

., , .

adhdnorge.no

Facebook: ADHD Norge Haugaland og omegn lokallag Vi er en forening for barn og voksne med ADHD og deres pårørende. Hos oss skjer det noe hver måned, eksempelvis familieaktiviteter, medlemsmøter, foredrag, kurs m.m. Vi tilpasser oss medlemmenes ønsker o ...

Telefon977 88 649
E-post