Barne- og ungdomsorg.RSS

Haugaland KFUM / KFUK

Haraldsgata 70, , 5528

kfuk-kfum.no/ditt-kfuk-kfum/vestlandet/kfuk-kfum-haugaland

Norges KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med 19.000 medlemmer i over 500 forskjellige grupper over hele landet. Norges KFUK-KFUM er en del av YWCA (Young Womens Christian Association), som er verdens største kvinnenettverk, og YMCA (Yo ...

Telefon52721845
E-post

Strandgata 70, , 5528

www.haugesund.kommune.no/om-gamle-slaktehuset/klubb-83

Klubben har nærmere 100 medlemmer, med ulike funksjonshemninger , og er et svært attraktivt fritidstilbud for hele regionen. Medlemmene kommer primært fra Haugesund, men vi har òg medlemmer fra Tysvær, Karmøy, Vindafjord, Bokn og Sveio. Kunstprosjektet fo ...

Telefon52 74 34 14
E-post

Matrosvegen 17, , 5535

Kontaktperson er Monica Sjursen

Telefon52 71 51 07 / 930 83 831
E-post

Myrullvegen 3, , 5518

www.haugesund.kommune.no/bleikemyr-bydelshus

Generell informasjon: kontortid mandag klokken 08.00-15.00 kontortid tirsdag, onsdag, torsdag klokken 08.00-15.00 og 16.00-22.00 kontortid fredag klokken 12.00 – 23.30 Utover den overnevnte kontortid har bydelshuset en rekke arrangementer og prosjekte ...

Telefon90362399
E-post

Spannavegen 135, , 5535

www.hemmingstad.no

Hemmingstad bydelshus, ble offisielt åpnet tirsdag 3. september 2002 Navnet bydelshus har vært brukt siden gamlebygget ble tatt i bruk i 1966.Nytt bygg gav nytt navn og Hemmingstad Kultursenter ble et faktum. Kulturhuset har et rikholdig tilbud til ...

Telefon52734900
E-post

Strandgata 70, , 5528

www.haugesund.kommune.no/gamleslaktehuset

Norges første allaktivitetshus ligger sentralt plassert i sentrum av Haugesund. Gamle Slaktehuset feiret i 2003 sitt 20 års jubileum som allaktivitetshus og tilyr en rekke ulike kulturtilbud til byens befolkning, i alle aldre. Huset har en posisjon som et ...

Telefon52743424
E-post

Matrosvegen 17, , 5535

www.haugesund.kommune.no/brakahaug-skole

Brakahaug bydelshus er skolen Brakahaug skole som brukes som bydelshus på ettermiddag og kveldstid. Kontaktperson er rektor Terje Osmundsen.

Telefon52748025
E-post

Haraldsgata 70, , 5528

Kontaktperson er programsekretær Helene Breivik Hellerdal i KFUK-KFUM

Telefon52721845
E-post