VelforeningerRSS

Røvær, , 5549

Røvær tiltaksnemnd har som formål å styrke lokalsamfunnet Røvær ved å arbeid med saker som på ulike måter kan gjøre Røvær til et enda bedre sted å bo og arbeide. Les mer om Røvær Tiltaksnemnd her: http://www.rovar.no/node/17

Telefon41567360
E-post

, 5515

www.vestevel.no

Veste Velforening arbeider for et bedre nabolag og ønsker stadig innspill med forslag om hva vi kan og bør gjøre. Har du forslag eller ønsker å bidra så ta kontakt i dag! Medlemsfordeler: - rimelig leie av utstyr - mulighet til å videreutvikle loka ...

Telefon41 23 73 81
E-post

, 5537

Styret i velforeningen består av 6 frivillige medlemmer fra feltet som er valgt av generalforsamlingen. Noen av styrets oppgaver: - Innkreve medlemskontigent - Holde orden på velforeningens økonomi - Avholde to årlige dugnader - Organisere vedlik ...

Telefon52732935

www.risoyvel.no

Velforening for de som bor på Risøy i Haugesund.

Telefon944 944 03

Bakarøy, , 5523

www.facebook.com/groups/57454256852

Velforeningen for de som bor på Hasseløy eller Bakarøy i Haugesund.

Telefon982 34 584
E-post

www.austrheimsgrenda.com

Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets kulturelle, sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen er partipol ...

Telefon90503176
E-post