By / tettsted: Røvær

Røvær, , 5549

Røvær tiltaksnemnd har som formål å styrke lokalsamfunnet Røvær ved å arbeid med saker som på ulike måter kan gjøre Røvær til et enda bedre sted å bo og arbeide. Les mer om Røvær Tiltaksnemnd her: http://www.rovar.no/node/17

Kategori:Velforeninger
Telefon41567360
E-post