Tags: politikk

Postboks 371, , 5501

www.hoyre.no/Rogaland/Haugesund

Haugesund Høyre har i flere tiår satset på sentrum gjennom å legge til rette for økt boligbygging, flere sentrumsarbeidsplasser og blant annet opprustning av indre kai.

Telefon99613322
E-post