Elevens velferd

Trykk på lenkene under for mer informasjon

Skolehelsetjeneste

Skoleskyss

Tiltak mot mobbing

Foreldrepresentasjon trivsel og Olweus.pdf

Veilder for dysleksi og dyslektiske vansker i skolen

Skjema barneskole

icon Søknad om skolebytte barneskole    
icon Innskrivning skjema (61.64 kB)   
icon Innskrivning informasjon (187.38 kB)  
icon  Søknadsskjema utsatt skolestart
icon Søknadsskjema for fremskutt skolestart
iconLusesjema 2015.docx 

Permisjon

Søknad om permisjon fra grunnskoleopplæringer er nå digital og gjøres i Visma Flyt skole. Du logger deg på via ID-porten og velger søknader, deretter permisjonssøknad.  

Permisjon fra grunnskoleopplæringen >>>

Hvordan skoler i Haugesund kommune behandler søknadene om permisjon >>>

Her finner du en "bruksanvisning" dersom du skal søke permisjon >>>

SFO skjema

Påmelding, oppsigelse og endring i SFO skjer digitalt gjennom Visma Flyt Skole. Følg denne linken for påmelding: https://skole.visma.com/haugesund 

icon Søknadsskjema betalingsreduksjon SFO

SFO - annen informasjon
icon SFO vedtekter (136.92 kB)

Skjema ungdomsskole

icon Søknad om skolebytte i ungdomsskolen 
icon Skolerute for 2018 - 2019
icon Sletting av fravær (49.95 kB)
iconLusesjema 2015.docx  

Permisjon

Søknad om permisjon fra grunnskoleopplæringer er nå digital og gjøres i Visma Flyt skole. Du logger deg på via ID-porten og velger søknader, deretter permisjonssøknad.
Permisjon fra grunnskoleopplæringen >>>

Brosjyrer og informasjon

Skolerute

Skolerute for grunnskolen i Haugesund kommune inneholder informasjon om start- og sluttdatoer, ferie- og helligdager samt fordelingen av planleggingsdager i skoleåret.

Noen skoler opererer med andre planleggingsdager enn de kommunale. Dette informerer i tilfellet skolene om til sine elever.

Trykk på filen under for skoleruter for skoler i Haugesund kommune.

pdf Skolerute 2020 - 2021

icon Skolerute for 2019/2020

icon Skolerute for 2018 - 2019

icon Skolerute for 2017 - 2018

icon Skolerute for 2016- 2017  

icon Skolerute for 2015 - 2016

Ordensreglement for grunnskolen

pdf Forskrift om ordensreglement for elevene

Utskrift