Historiske valgresultat

Takket være bistand fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) kan Statistisk sentralbyrå (SSB) nå publisere på internett valgresultater fordelt på kommunenivå for alle valg - både stortingsvalg og kommunestyrevalg - tilbake til 1945.

I etterkant av hvert valg publiserer SSB en papirpublikasjon med de offisielle valgresultatene. Disse papirpublikasjonene med de offisielle valgresultatene er blitt gjort tilgjengelig i elektronisk form av NSD, her finnes tall for bl.a. valgdeltakelse, partioppslutning og antall stemmeberettigede på kommunenivå helt tilbake til stortingsvalget i 1945. For politiske sosiologer, statsvitere og andre politisk interesserte er det et svært verdifullt materiale som nå legges ut på SSBs hjemmesider. Tabellene kan man fritt laste ned i Excel og arbeide videre med på egenhånd.

Denne valgstatistikken forteller historien om det politiske Norge i etterkrigstida. I langt større grad enn de nasjonale tallene viser tallene fra kommunene de voldsomme forandringene som har skjedd i velgermassen de siste årene.

Historiske tabeller for kommunevalget: http://www.ssb.no/emner/00/01/20/kommvalg/ 

Historiske tabeller for stortingsvalg: http://www.ssb.no/emner/00/01/10/stortingsvalg/ 

 

Valgmateriell

Utskrift