Legitimasjon

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. En annen person i valglokalet kan ikke "gå god" for, eller bekrefte velgerens identitet. Ta derfor med deg legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å bare oppgi navn og fødselsdato. Haugesund kommune praktiserer derfor at alle skal vise legitimasjon.

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du imidlertid få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Identifikasjon

Illustrasjonsfoto: Pass, førerkort eller bankkort med bilde er gyldig som legitimasjon.

 

 

Utskrift