Valgkort

Alle velgere får i god tid før valgdagen tilsendt valgkort i posten. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om din bostedsadresse per 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Se derfor nøye på valgkortet hvor ditt valglokale er.

Ta med deg valgkortet når du skal stemme, så vil det gå raskere i valglokalet. Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgmedarbeiderne dersom du har det med. Har du ikke mottatt valgkortet i posten, eller har mistet det, kan du møte opp i valglokalet og likevel få stemme.
Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon, så du må i tillegg ta med legitimasjon.

Valgkort

Illustrasjon: Eksempel på valgkort for 2013

Utskrift