Fritak for vann- og avløpsgebyr

Dersom eiendommen du eier står ubrukt/ubebodd i 1 år eller mer, kan du søke om fritak for abonnement vann og avløp. Fritak gjelder fra oppgitt termin etter innvilget søknad. Fritak har ikke tilbakevirkende kraft.

Ved opphør av fritak vil inneværende år bli fakturert.

Kommunens krav for å kunne innfri fritak:

  1. eiendommen skal ha installert vannmåler
  2. eiendommen må stå ubrukt i minst 1 år frem i tid
  3. vannmåler må være avlest foregående år
  4. vannmålerstand skal rapporteres ved søknad
  5. hele bygninger som søker fritak for vann-/avløpsgebyr skal plomberes
  6. vannmåler SKAL avleses hvert år selv om man har fritak

Utskrift