Følge oss på Facebook for å se hva skjer

Vi har nå valgt å ta en pause i oppdateringer på den kommunale hjemmesiden.  Videre oppdateringer skjer gjennom Facebook siden vår.  Konserter, kurs og andre begivenheter legges ut kontinuerlig.

Vennligst besøk oss der for å se hva skjer: http://www.facebook.com/gamleslaktehuset

 

Utskrift