Alarmsentral for barn og unge, telefon 116 111

De fleste barn og unge i Norge har det bra, men ikke alle. Det er hjelp å få! Alarmsentralen for barn og unge er en gratis nødtelefon for de som er utsatt for vold, omsorgssvikt og mishandling. Er du bekymret på vegne av barn og unge, kan du også ringe. Du kan også sende en mail: alarm@116111.no

Telefonen er åpen når det lokale barnevernet er stengt - fra kl.15.00 til kl. 08.00. Det er døgnåpent i helger og på helligdager. Alarmsentralen er lokalisert i Tinghuset i Kristiansand, og betjenes av barnevernvakta.

Barneverntjenesten i Haugesund har akuttvakt utenom vanlig åpningstid - se nedenfor.

Ved å gå inn på nettsiden til alarmsentralen, kan du lese mer om tilbudet. Du vil også få  informasjon om barneverntjenesten i din kommune - sjekk her.

Du kan også ta kontakt med helsestasjon for ungdom, sosiallærer eller helsesøster på skolen, lærer, en voksen du stoler på - det er mange som kan og vil hjelpe deg.

Info om barnevernet i Haugesund kommune finner du her >>>

Alarmsentral

 

Utskrift