Verdens aidsdag

AidsdagI dag er det verdens aidsdag. Hensikten med dagen er å øke oppmerksomheten rundt HIV/aids nasjonalt og internasjonalt.

Dagen markeres over hele verden og viser solidaritet med alle som er rammet, med særlig fokus på menneskerettigheter. I år er det 30 år siden sykdommen aids ble oppdaget. To år senere ble det klart at det var HIV viruset som gjorde at mennesker utviklet sykdommen aids. Når HIV viruset kommer inn i kroppen, bryter det ned deler av forsvaret vi har mot bakterier, virus og sopp. Uten behandling vil man etter hvert utvikle aids og da blir immunapparatet kronisk svekket.

Det har skjedd stor utvikling når det gjelder behandling av HIV positive. Medisiner kan ikke fjerne viruset fra kroppen, men bremse utviklingen av sykdommen aids. Derfor er forebygging og informasjon det viktigste.

  • 33,4 millioner mennesker lever med hiv i verden i dag.
  • 2,7 millioner nye smittes årlig. 
  • 2 millioner mennesker dør. 

I Norge viser tall fra Folkehelseinstituttet at 211 nye personer har fått påvist HIV virus så langt i år. Av disse bor 15 personer i Rogaland. De tre siste årene har antall heteroseksuelt smittede økt i Norge. I noen land i Europa og andre deler av verden er en større del av befolkningen HIV smittet. Det er derfor grunn til å bruke kondom om man skal ha sex, både i Norge og i utlandet.

Se hva professor Gro Therese Lie skriver i studentavisa STUDVEST - klikk her

Kilde: nasjonalt folkehelseinstitutt og HivNorge

Vi på Helsestasjon for ungdom bærer den røde solidaritetssløyfen på jobb i dag for å vise vår solidaritet og støtte.

Utskrift