Spennende samarbeid

GuttedagHelse og forebygging, Helsestasjon for ungdom (HFU) og prosjektet "Gutter mot anabole steroider" hadde onsdag 20.02.13 et møte sammen med en del av byens helsestudio. Alle byens helsestudio er blitt invitert og tema er: Ungdom og unge voksnes bruk av prestasjonsfremmed midler.

Under møtet onsdag ble det gitt en orientering om tjenestetilbud til Helsestasjon for ungdom. I tillegg ble det informert om prosjektet "Gutter mot anabole steroider" Hva er formål med prosjektet og status så langt. I tillegg ble det diskutert hva kan Haugesund kommune bistå helsestudioene med og hvordan kan kommune og helsestudioene sammen bistå hverandre i f t bruk/misbruk av prestasjonsfremmende midler.

Møtet var svært godt og alle var enig om felles retning og felles mål. I forbindelse med dette arbeidet har Haugesund kommune i samarbeid med Konvoi Haugesund utarbeidet plakater som skal henges opp på de ulike treningssentre i byen vår. Målet er å informere om tilbudet HFU gir, og da spesielt "Guttedagen" hver onsdag.

Prestasjonsfremmede midler
Haugesund kommune og Helsestasjon for ungdom ønsker å rette søkelys mot økt brukt av prestasjonfremmede midler på treningssentre, helsestasjoner og innen ulike idretter. Guttedag er en arena hvor informasjon om dette tema gis.

Doping er en felles betegnelse på bruk av preparater, substanser og prosedyrer som har den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt, ofte i idrett og sportstevlinger der utøverne ideelt sett først og fremst skal konkurrere på grunnlag av talent, innsats og vilje, eventuelt ved hjelp av teknisk sportsutstyr.

Forbudte midler kan også brukes for vektendring for å komme innen ønsket vektklasse, eller for å maskere bruk av andre forbudte midler eller metoder. Disse preparatene, kalt dopingmidler, er definert på idrettens liste over ulovlige medikamenter. Lista, kalt dopinglista, er under kontinuerlig endring og justering, regulert av den internasjonale antidopingstiftelsen WADA «World Anti-Doping Agency».

Listen over bivirkninger og farer ved bruk av dopingmidler er lang og skremmende. Likevel er dopingbruk i ferd med å bli et samfunnsproblem. De yngste brukerne er barn i 13-års alderen. Skolebarn ned i 14-års alderen bruker anabole steroider for å se bedre ut, bli sterkere og fordi de tror at det vil gjøre dem populære. Forskerne bak denne studien uttrykte bekymring fordi 20 prosent av tenåringene delte sprøyter og sprøytespisser.

Ifølge Kulturdepartementets Handlingsplan for anti-doping arbeid i Norge viser undersøkelser at vel en prosent av utøverne i et særforbund bruker doping. Tilsvarende undersøkelser i norske helsestudio viser at to prosent av medlemmene bruker doping.

Guttedag1

 

SAMARBEID: Espen Grunnaleite og Liv Sirii Hoika fra prosjektet "Gutter mot anabole steroider" i front og representanter fra byens treningssentre bak med de plakatene som er utarbeidet i forbindelse med dette arbeidet. Bak fra venstre ser vi Rune Hummelsund og Cathrine skogland fra Haugesund Aerobicsenter, Harald Andreassen fra Trimeriet, Ivar Harris-Christensen og Alexandra Aleksandra Czerwińska fra PowerGym og Sølvi Vedå fra Yes.

Foto: Idar Høviskeland Pedersen

Utskrift