"Se hverandre- senk skuldrene"

Verdensdagen for pyskisk helse - logoDette er temaet for Verdensdagen for psykisk helse som markeres 10. oktober. Formålet med dagen er å øke kunnskapen og bedre holdninger til psykisk helse. 

 Verdensdagen er landets største dugnad for psykisk helse.  Verdensdagen har i år fokus på hvordan man kan forebygge negativt stress. En vet i dag at blant annet søvn og psykisk helse henger sammen, og at søvnen er viktig for god helse og trivsel. Samtidig vet vi at ungdom i dag sover mindre enn tidligere. Kroniske søvnvansker kan være en riskofaktor for utvikling av depresjon. Verdensdagens budskap om å senke skuldrene og se hverandre, er en viktig påminnelse om at vi både enkeltvis og sammen kan gjøre noe for å styrke vår psykiske helse.

For de fleste unge er psykiske plager forbigående, men hos noen vedvarer plagene. Da er det godt å vite at du kan snakke med oss som jobber på helsestasjon for ungdom. 

Les mer her:

Kilde: Folkehelseinstituttet, oktober 2014

Utskrift