Avgiftsparkering

I et bysentrum er etterspørselen etter parkeringsplasser så stor at det ikke er mulig å tilfredsstille alle behov for parkering. Når parkeringsbehovet er så stort, er det nødvendig med regulering av tilbudet. Handels- og servicevirksomheten i byen ønsker at sentrum skal ha et så godt parkeringstilbud at det blir like attraktivt å kjøre bil til sentrum som til kjøpesentrene i byens utkant.

I Haugesund er det avgiftsparkering mellom kl. 0800 - 1500 mandag til fredag.
Lørdag er det avgift mellom 0800 – 1200.

HVA KOSTER DET Å PARKERE?
Timeprisen for avgiftsparkering i Haugesund er 10 kroner.

BIL MED HENGER
Vær oppmerksom på at man skal betale for det antall avgiftsplasser et kjøretøy bruker. Også de plassene et tilhengerkjøretøy benytter. En bil med tilhenger skal ha to billetter liggende i kjøretøyets frontvindu.

BETALING
Betaling av avgift skal skje umiddelbart etter at kjøretøyet er stilt på plass. Billetten skal plasseres godt synlig bak frontruten for kontroll. Vær oppmerksom på skilting på stedet, som forteller deg om hvor lang tid du kan parkere på plassen.
Noen steder er det kun 2 timers parkering, mens det andre steder er lov å parkere hele dagen. Parkerer du på en plass hvor det er regulert med 2 timers parkering, får du billett for kun 2 timer samme hvor mye du betaler for.

PLASSERING AV KJØRETØYET
Kjøretøyet skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og må stå innenfor oppmerket felt.

PARKERINGSTID
Senest når parkeringstiden utløper, må plassen frigis ved at kjøretøyet fjernes. Er parkeringsplassen avgiftsbelagt kan forlengelse av parkeringstiden skje før den har løpt ut, men samlet parkeringstid må likevel ikke overstige en eventuell maksimal parkeringstid som er vist på skilt og automat på stedet.

FEIL PÅ AUTOMAT
Står du ved en automat som det tydeligvis er feil på, gir ikke dette deg automatisk rett til fri parkering. I et bysentrum og i P-hus er det mange automater og derfor bør du finne en annen automat hvor du kan kjøpe billett.
Ring P-selskapet og gi beskjed om feilen, så får du informasjon om hvordan du skal forholde deg. Du kan også legge en lapp på dashbordet som forteller om feilen, og at du har ringt til Haugesund Parkering.

TENK DEG GODT OM FØR DU PARKERER, DA BIDRAR DU TIL AT HAUGESUND BLIR EN TRIVELIGERE BY, MED ØKT TRAFIKKSIKKERHET, MED EN GOD FREMKOMMELIGHET OG ET GODT MILJØ!

Utskrift