Borttauing av biler

Haugesund Parkering samarbeider med politiet som har fullmakt til å fjerne kjøretøy. Dette betyr at vi i visse tilfeller må fjerne kjøretøy for å løse trafikale problemer. Kjøretøy som forsøpler miljøet ved å stå med oljelekkasjer, bensin/ diesellekkasjer og knuste bilruter er også element vi fjerner fra gatene. I tillegg er vi pålagt å fjerne uregistrerte kjøretøy som står parkert på offentlig gate ut over 14 dager.

Regler for uregistrerte kjøretøy
I vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr.4 § 17, 1. ledd, 3.pkt:
"Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt".

Det er ikke mulig å søke forlengelse utover 14 dager. Maksimal parkeringstid på 14 dager gjelder selv om kjøretøyet eventuelt flyttes fra en gate til en annen. Har du behov for lengre tids oppbevaring av uregistrert kjøretøy, må privat parkeringsplass ordnes.

Har du melding om uregistrerte kjøretøy som står på offentlig vei eller parkeringsplass over lengre tid, ta kontakt med oss eller politiet. Du må oppgi nøyaktig adresse og beskrivelse på kjøretøyet når du tar kontakt.

Vær oppmerksom på at fjerning av uregistrerte kjøretøy kan ta tid.
Hvor lang tid det tar før kjøretøyet blir fjernet avhenger av kjøretøyets tilstand og hvor det er parkert. Kjøretøy som er til skade for omgivelsene, hindrer utrykningskjøretøy og skaper trafikkfarlige situasjoner, vil prioriteres foran kjøretøy som "bare" er til sjenanse.

Som følge av våre nødvendige prioriteringer vil noen oppleve at deres henvendelser ikke fører til hurtig fjerning. Alle henvendelser blir imidlertid registrert og alle bilene vil bli fjernet.

Lovverket sier imidlertid at det er først 14 dager etter plassering av uregistrerte kjøretøy at forbudet inntrer. Vi foretar, ofte etter henvendelser fra publikum, befaring og en vurdering av kjøretøyet og parkeringen. Først 14 dager etter dette, kan kjøretøyet bli vurdert fjernet.

Kjøretøyet kan bli stående lenger enn ønskelig, for eksempel i ferietiden, men vi tar tak i problemet så snart vi har muligheten til det. Kjøretøy som på denne måten blir fjernet og tatt i forvaring, står for eierens egen regning og risiko.

Utskrift