Forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå.

Vi vil spesielt påpeke følgende:

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Det at det gis økonomiske fordeler (for eksempel gratis parkering på kommunale avgiftsbelagte plasser og gratis passering i bomringer) til personer som får utstedt parkeringstillatelse, er noe som ikke skal påvirke behandlingen av søknaden.

Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. Det er i selve søknaden at De må få fram opplysninger som tilsier at De har et særlig behov for parkeringslettelse. I søknadsskjemaet er det tatt inn ulike forhold som vi ønsker svar på. Søknader kan først behandles når vi får fullstendige opplysninger om Deres særlige behov for parkeringslettelse.

Ferdig utfylt søknadsskjema med legeerklæring og 2 bilder av søkeren sendes til Haugesund Parkering Drift AS, Grønhauggata 4, 5525 HAUGESUND for behandling.

AUTOPASS
Forflytningshemmede har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder. Per i dag gjelder dette:

  • Bergen
  • Haugesund
  • Kristiansand
  • Namsos
  • Nord-Jæren
  • Oslo og Bærum
  • Trondheim (Miljøpakke Trondheim)
  • Tønsberg

For å få fritak må du søke bompengeselskapet. Kopi av parkeringstillatelse fra kommune må legges ved søknaden. Når du får innvilget fritak, blir informasjonen automatisk lagt inn i brikken. Brikken kan ikke flyttes mellom biler. Det er kun mulig å få en brikke per parkeringstillatelse. Dersom dere har barn under 18 år, som er forflytningshemmet, kan foreldrene få to brikker per avtale.

Dersom forflytningshemmede skal ha fritak hvis de kjøres i en annen bil, må de gjøre følgende:

Send kopi av P-tillatelse til bompengeselskapet. Ved hver passering, gi beskjed på e-post eller pr brev til bompengeselskapet. Vennligst oppgi passeringssted, passeringstidspunkt og bilnummer.

Handicap-parkering

Oversikt over HC-plasser i Haugesund

Plass navn

Makstid (min)

Antall HC plasser

Nygata v/gågata

2

Festiviteten

4

Breidablikk ved Apeland

1 time

2

Smedasundet (sør)

2

Teknisk Kirkegata 85 (gate plan)

30 min

1

Flotmyr

1 time

2

Flotmyr Nord

2

Flotmyr Sør

5

P-hus Sør

     1.    etasje

1

     2.    etasje

1

     3.    etasje

2

Taket

1

P-hus Nord

Plan 7

2

Plan 8

Taket

3

Teknisk Kirkegata (avgifts plasser – gratis for HC)

2

Utenfor sentrum

Djupadalen

2

Karmsundsgata Gamle H-avis

1 time

1

Longhammervegen (Amanda)

8

Utskrift