Gateparkering

Parkering i Haugesund sentrum

Der det ikke er regulert med parkerings og stanseforbud, kan vi tilby ca. 2000 oppstillingsplasser i sentrum. Av disse er ca. 500 gateplasser og ca. 1500 avgiftsbelagte. 55 % av avgiftsplassene er knyttet opp mot Haugesund Parkering. De resterende avgiftsplassene er i drevet i privat regi.

Avgiftsparkering til automater i sentrum:

Takster:
8 - 15 (12) : 10 kroner timen
Avgift mandag til lørdag.

 

Utskrift