Oversikt over HC-plasser

Skrevet av Wenche Johnsen .

Oversikt over HC-plasser i Haugesund

Kart HC plasser

Plass navn

Makstid (min)

Antall HC plasser

Nygata v/gågata

 

2

Festiviteten

 

4

Breidablikk ved Apeland

1 time

2

Smedasundet (sør)

 

2

Teknisk Kirkegata 85 (gate plan)

30 min

1

Flotmyr

1 time

2

Flotmyr Nord

 

2

Flotmyr Sør

 

5

P-hus Sør

etasje

1

 

etasje

1

 

etasje

2

 

Taket

1

P-hus Nord

Plan 7

2

 

Plan 8

 
 

Taket

3

Teknisk Kirkegata (avgifts plasser – gratis for HC)

 

2

     

Utenfor sentrum

   

Djupadalen

 

2

Karmsundsgata Gamle H-avis

1 time

1

Longhammervegen (Amanda)

 

8

 

Utskrift