Kartbestilling (SOSI/DXF)

Kartskisse

Haugesund kommune har lagt til rette en selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kartdata. Dataene leveres i SOSI- eller DXF-format. Løsningen er rettet mot det private konsulentmarkedet og kartgrunnlaget kan brukes til prosjektering, arealplanlegging, modellering, mv. Klikk her for å bestille kartdata eller les videre nedenfor.

Dataene leveres og faktureres via Ambita/Infoland med produktnavn "Grunnkart/eiendomsdata inkl. plankart". Tjenesten er priset ihht. Geovekst forvaltningsavtale innenfor Norge Digitalt-samarbeidet. Les mer om dette hos Kartverket.

For å bestille digitale kartdata må man ha en registrert bruker/kundeforhold i Infoland. Dette kan opprettes når man bestiller for første gang.
 

 

Digitalt datasett inkluderer:
- Eiendommer med gnr/bnr og adresser
- Bygninger og bygningsmessige anlegg
- Godkjente tiltak etter plan- og bygningsloven
- Høydekurver (ekvidistanse 1 m) - NB! Høydedata er fritt tilgjengelig på Kartverkets portal hoydedata.no
- Veger/stier inkl. vegnavn
- Kulturminner/SEFRAK/Vern
- Informasjon om EL og VA
- Gjeldende reguleringsplanformål (dersom dette finnes på digital form for valgt område)
- Kommuneplanformål


Kommunekart Haugesund

Kommunekart

Kommunekart for Haugesund er tilgjengelig i form av en kartportal. Kommunekart finnes også som egen app for mobiltelefoner og nettbrett. I appen finner du detaljerte grunnkart og plankart samt en praktisk ruteplanlegger. I tillegg til Haugesund deler over 200 norske kommuner sine geodata gjennom denne appen, slik at du kan bruke den i store deler av landet.


Appen heter "Kommunekart" og kan lastes ned både for Android- og iOS-baserte enheter:

 Last ned Kommunekart for Android

 Last ned Kommunekart for iOS

 

Emneord: Kart, Kartdata, SOSI, DXF, Digitalt kart, Digitale kart

Utskrift