Kart - kommunens kartportal

Haugesund kommune har egen kartportal for innsyn i grunnkart og plankart. Her finner du informasjon om eiendommer, bygninger, godkjente tiltak, reguleringsplaner, kommuneplanbestemmelser og vegnett. I tillegg inneholder portalen selvbetjeningsløsninger som bl.a. bestilling av situasjonskart, bestilling av digitale kartdata for profesjonelle aktører samt lenke til eiendomsprodukter i e-Torg. Nedenfor kan du også gå direkte til noen av disse karttjenestene.

Kartportal
Hoveportal for geografisk informasjon i Haugesund kommune. Ved valg av utsnitt, eiendom, mv. gis lenker videre til innsynsløsningene nedenfor.

E-torg
Selvbetjeningsløsning for bestilling av karter, produkter til byggesøknader, prosjekterende og eiendomsmeglere. På e-Torg finner du digitale kart, 3D-modeller, nabovarsel, eiendomsinformasjon - og andre nyttige produkter. e-Torg er åpent 24/7, og har alltid kommunens mest oppdaterte- og offisielle data.

PlanInnsyn
Portal for oppslag på kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner med tilhørende dokumenter og utvidet informasjon om planene, dispensasjoner, mv.

 

 

Kommunekart Haugesund

Kommunekart

Kommunekart for Haugesund er tilgjengelig i form av en kartportal. Kommunekart finnes også som egen app for mobiltelefoner og nettbrett. I appen finner du detaljerte grunnkart og plankart samt en praktisk ruteplanlegger. I tillegg til Haugesund deler over 200 norske kommuner sine geodata gjennom denne appen, slik at du kan bruke den i store deler av landet.


Appen heter "Kommunekart" og kan lastes ned både for Android- og iOS-baserte enheter:

 Last ned Kommunekart for Android

 Last ned Kommunekart for iOS

 


Emneord: Kart, Eiendomskart, Plankart, Situasjonskart, Kartdata, Geodata, Kommunekart, meglerpakken, meglerpakke

Utskrift