Kart - kommunens kartportal

Haugesund kommune har egen kartportal for innsyn i grunnkart og plankart. Her finner du informasjon om eiendommer, bygninger, godkjente tiltak, reguleringsplaner, kommuneplanbestemmelser og vegnett. I tillegg inneholder portalen selvbetjeningsløsninger som bl.a. bestilling av situasjonskart, bestilling av digitale kartdata for profesjonelle aktører samt lenke til eiendomsprodukter hos Infoland. Nedenfor kan du også gå direkte til noen av disse karttjenestene.

Kartportal
Hoveportal for geografisk informasjon i Haugesund kommune. Ved valg av utsnitt, eiendom, mv. gis lenker videre til innsynsløsningene nedenfor.

Bestilling av situasjonskart
Selvbetjeningsløsning for bestilling av situasjonskart, inkludert plankart for reguleringsplan og kommuneplan samt relevante planbestemmelser.

PlanInnsyn
Portal for oppslag på kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner med tilhørende dokumenter og utvidet informasjon om planene, dispensasjoner, mv.

Digitale kartdata (SOSI/DXF)
Selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kartdata. Retter seg primært mot profesjonelle brukere som trenger kartdata til planleggingsformål og prosjekter.

 

Kommunekart Haugesund

Kommunekart

Kommunekart for Haugesund er tilgjengelig i form av en kartportal. Kommunekart finnes også som egen app for mobiltelefoner og nettbrett. I appen finner du detaljerte grunnkart og plankart samt en praktisk ruteplanlegger. I tillegg til Haugesund deler over 200 norske kommuner sine geodata gjennom denne appen, slik at du kan bruke den i store deler av landet.


Appen heter "Kommunekart" og kan lastes ned både for Android- og iOS-baserte enheter:

 Last ned Kommunekart for Android

 Last ned Kommunekart for iOS

 


Emneord: Kart, Eiendomskart, Plankart, Situasjonskart, Kartdata, Geodata, Kommunekart

Utskrift