Skolepenger og andre priser

Skolepenger pr. halvår (satser pr .1/8 2016):

Instrumentalundervisning: 1 910,-
Gruppeundervisning: 1 355,-
Kulturskoletimen: 640,-
Vuggestue (10 ukers kurs): 950,-
Instrumentleie: 403,-
Materialavgift (billedkunst):  155,-
Kopiavgift: 20,-

Skolepengene blir betalt inn i to terminer: høst- og vårtermin. Det gjelder også for elever som melder seg ut i løpet av skoleåret.

Deltakelse i samspillgrupper/orkestre er gratis for kulturskolens elever.

Kopieringsavgift:

Skolen betaler hvert skoleår en kopieringsavgift til Kopinor. Denne avgift blir fordelt på alle elever i kulturskolen og betyr at kr. 40,- blir lagt til giroen for skolepenger for hvert år.

Leie av instrument og materialavgift:

Man kan leie instrument av kulturskolen. Instrumenter som ikke kan leies er piano, gitar, el.gitar, el.bass og trommer. Billedkunstelever må i tillegg til skolepengene betale kr. 155,- pr. semester i materialavgift.

Søskenmoderasjon:

Det gis 10% søskenmoderasjon for barn nr.2,  20% for barn nr.3, osv... 10% moderasjon gjelder også hvis en elev får undervisning i 2 instrumenter. 

Friplassordning:

Skolen har en egen friplassordning. Nærmere informasjon og søknadskjema fås ved henvendelse til kontoret. 

Hva som forventes av elevene:

Det føres oversikt over fraværet til eleven. Elevene skal møte godt forberedt til timene og gi beskjed dersom en ikke kan møte. Alle instrumental- og sangelever vil få lekser fra uke til uke.  Vi anbefaler minst 15 min. daglig øving . For øvrig forplikter elevene seg til å være med på skolens arrangementer, f.eks. konserter / musikkinnslag / forestillinger / utstillinger og andre aktiviteter. For mer utførlig informasjon henviser vi til kulturskolens ELEVREGLEMENT.

Foreldrelaget

Haugesund kulturskole har et foreldrelag, - et kontaktorgan mellom foreldre og ansatte ved skolen som hjelper med praktiske oppgaver i forbindelse med skolens konserter, seminarer og turer. Foreldrelaget organiserer julebasar som bidrar økonomisk til bl.a. utdeling av "Spillopp-stipendet", m.m.

I tillegg driver kulturskolen med kurser av tidsbegrenset varighet som er  tilrettelagt for bestemte målgrupper. Eksempelvis "Musikkaktiviteter for spedbarn" og "Kulturlek". Slike kurser annonseres i Hgsd.Avis og på vår webside med oppgitt påmeldingsfrist og priser.

Utskrift