Mappe Kunngjøringer, høringer og organisasjon

Kategorier

Oppføringer

pdf Eierskapsmeldingen Haugesund kommune 2014 Populær

Av 3158 nedlastinger

Last ned (pdf, 980 KB)

Eierskapsmelding Haugesund kommune 2014.pdf

pdf Forvaltningsrevisjon barnevernstjenesten Populær

Av Valgte emner er barnevern, forvaltningsrevisjon 162 nedlastinger

Last ned (pdf, 3.96 MB)

Forvaltningsrevisjon Barnevernstjenesten desember 2009.pdf

I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, er det gjennomført en forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten i Haugesund kommune. Forvaltningsrevisjonen ble gjennomført av Deloitte i desember 2009.

pdf Problemkartlegging i Kvaladalselva, Haugesund kommune, 2016 Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 502 nedlastinger

Last ned (pdf, 20.91 MB)

Problemkartlegging i Kvaladalselva Haugesund kommune 2016.pdf

For å oppnå mer kunnskap om den økologiske tilstanden i Kvaladalselva, og dermed behov for tiltak, har Haugesund kommune bestilt biologiske undersøkelser i samsvar med vannforskriftens metodikk. Undersøkelsen har hovedfokus på eutrofiering/organisk belastning men forsuringspåvirkning blir også diskutert. Denne rapporten sammenfatter undersøkelsene som er basert på prøver av begroingsalger og bunndyr.

pdf Sammen om fremtiden Populær

Av 508 nedlastinger

Last ned (pdf, 920 KB)

Sammen om fremtiden vedtatt av bystyret september 2018.pdf

Plan for samhandling mellom frivillig sektor og Helse, omsorg og sosiale tjenester i Haugesund kommune. 

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter