Mappe Reguleringer

Kategorier

Mappe Områdeplaner

Områderegulering kan brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.

Områderegulering utarbeides av kommunen, men kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Oppføringer

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter