Mappe Rutiner

Oppføringer

pdf Rutine 1 - Kartlegging og tiltak for barn med behov for spesiell oppfølging Populær

Av 2506 nedlastinger

Last ned (pdf, 141 KB)

Rutine 1 - Kartlegging og tiltak for barn med behov for spesiell oppfolging.pdf

Rutine 1 - Kartlegging og tiltak for barn med behov for spesiell oppfolging

pdf Rutine 10 - Barn med omfattende hjelpebehov Populær

Av 1024 nedlastinger

Last ned (pdf, 121 KB)

Rutine 10 - barn med omfattende hjelpebehov - bhgplass utenfor hovedopptak.pdf

Barnehageplass utenfor hovedopptak for barn med omfattende hjelpebehov

pdf Rutine 11 - Overgang barnehage-skole for barn med behov for ASK Populær

Av 1171 nedlastinger

Last ned (pdf, 197 KB)

Rutine 11 - Overgang barnehage-skole for barn med behov for ASK.pdf

pdf Rutine 2 - Tilmelding til PP-Tjenesten Populær

Av 1959 nedlastinger

Last ned (pdf, 135 KB)

Rutine 2 - Tilmelding til PP-Tjenesten.pdf

pdf Rutine 3 - Sakkyndig vurdering/tilråding Populær

Av 1970 nedlastinger

Last ned (pdf, 142 KB)

Rutine 3 - Sakkyndig vurdering - tilrading.pdf

Rutine 3 - Sakkyndig vurdering - tilråding

pdf Rutine 4 – Enkeltvedtak i henhold til § 5-7 i opplæringslova Populær

Av 2792 nedlastinger

Last ned (pdf, 93 KB)

Rutine_4_enkeltvedtak.pdf

Enkeltvedtak i henhold til § 5-7 i opplæringslova

pdf Rutine 5 - Psykososialt team - forebygge psykososiale vansker Populær

Av 1883 nedlastinger

Last ned (pdf, 136 KB)

Rutine 5 - Psykososialt team - forebygge psykososiale vansker.pdf

pdf Rutine 6 - Informasjonsflyt ved overgang barnehage til barneskole Populær

Av 2872 nedlastinger

Last ned (pdf, 136 KB)

Rutine 6 - Informasjonsflyt ved overgang barnehage til barneskole.pdf

Denne rutinen skal sikre at tilbudet for eleven, som har behov for spesiell tilrettelegging, er på plass fra første dag. En eventuell justering av tilbudet blir gjort når skolen er blitt bedre kjent med eleven.

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter