Mappe Veiledere byggsak

Oppføringer

pdf Bygge selv: mindre byggearbeid på bebygd eiendom Populær

Av 3006 nedlastinger

Last ned (pdf, 128 KB)

16.+Bygg+selv+-+mindre+byggearbeid+-+rev+10062015.pdf

pdf Byggeplaner: hva er unntatt og hva ma du søke om Populær

Av 4099 nedlastinger

Last ned (pdf, 46 KB)

2 - Byggeplaner - hva er unntatt og hva må du søke om - rev 01012017.pdf

pdf Dispensasjon Populær

Av 3584 nedlastinger

Last ned (pdf, 197 KB)

18.+Dispensasjon+-+rev+10062015.pdf

pdf Forhåndskonferanse Populær

Av 2918 nedlastinger

Last ned (pdf, 141 KB)

Forhåndskonferanse+rev+01012017.pdf

En forhåndskonferanse er et møte mellom deg (tiltakshaver) og din representant (ansvarlig søker) og kommunens saksbehandler, for å gjennomgå dine ideer til ditt byggeprosjekt. Du kan be om slikt møte når du har en ide om å bygge noe.

pdf Forstøtningsmur Populær

Av 3135 nedlastinger

Last ned (pdf, 132 KB)

7.+Forstøtningsmur+-+rev+01012016.pdf

pdf Fradeling for opprettelse av ny eiendom Populær

Av 3002 nedlastinger

Last ned (pdf, 52 KB)

Veiledning - Fradeling for opprettelse av ny eiendom.pdf

pdf Garasje bod og lignende Populær

Av 3938 nedlastinger

Last ned (pdf, 167 KB)

8.+Garasje+bod+ol+-+rev+01012016.pdf

pdf Gjerde og levegg Populær

Av 4754 nedlastinger

Last ned (pdf, 40 KB)

9 - Gjerde og levegg - rev 01012017.pdf

pdf Hva må søknaden inneholde Populær

Av 2277 nedlastinger

Last ned (pdf, 1.30 MB)

Hva må søknaden inneholde.pdf

pdf Hva skal være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke Populær

Av 2276 nedlastinger

Last ned (pdf, 141 KB)

21- Hva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke - rev 01012017.pdf

pdf Nabovarsel - innhold og varslingsmåter Populær

Av 3135 nedlastinger

Last ned (pdf, 122 KB)

20.+Nabovarsel+-+innhold+og+varslingsmåter+-+rev+10062015.pdf

pdf Plikt til å opparbeide offentlig veg Populær

Av 3557 nedlastinger

Last ned (pdf, 284 KB)

Plikt til å opparbeide offentlig veg.pdf

oppføring Presentasjon: Bevaringsverdige bygg eller områder regulert til bevaring – kommunens virkemidler Populær

Av 809 nedlastinger

Last ned (pptx, 2.71 MB)

Presentasjon-Bevaringsverdige bygg eller områder regulert til bevaring – kommunens virkemidler.pptx

Presentasjon: Bevaringsverdige bygg eller områder regulert til bevaring – kommunens virkemidler. 

pdf Regler for frikjøp fra krav om MUA - utbyggingsavtale Populær

Av 1754 nedlastinger

Last ned (pdf, 244 KB)

Regler for frikjøp fra krav om MUA - utbyggingsavtale.pdf

pdf Riving - hvilke rivearbeider er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om Populær

Av 877 nedlastinger

Last ned (pdf, 244 KB)

25+-+Riving+-+desember+2017.pdf

pdf Situasjonsplan - hva kreves Populær

Av 2638 nedlastinger

Last ned (pdf, 430 KB)

19.+Situasjonsplan+-+rev+10062015.pdf

pdf Slik sender du inn din byggesøknad Populær

Av 2124 nedlastinger

Last ned (pdf, 107 KB)

Slik sender du inn din byggesøknad med e.pdf

Slik sender du inn din byggesøknad til Haugesund kommune og til Enhet for byutvikling som behandler disse.

pdf Står kommunen maktesløse overfor bygg som står til forfall Populær

Av 911 nedlastinger

Last ned (pdf, 638 KB)

Står kommunen maktesløse overfor bygg som står til forfall.pdf

Tema: Bevaringsverdige bygg eller områder regulert til bevaring – kommunens virkemidler. Står kommunen maktesløse overfor bygg som står til forfall?

pdf Tegninger - hva kreves Populær

Av 2838 nedlastinger

Last ned (pdf, 693 KB)

17.+Tegninger+rev+10062015.pdf

pdf Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Populær

Av 2152 nedlastinger

Last ned (pdf, 2.81 MB)

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg - 2015-04-29.pdf

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter