Mappe Natur og miljø

Kategorier

Oppføringer

pdf Aksnesvassdraget UNI Miljø LFI 2013 rapport 217 Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 1072 nedlastinger

Last ned (pdf, 3.76 MB)

Aksnesvassdraget - UNI_Miljø_LFI_2013_rapport_217.pdf

Kartlegging av Aksnesvassdraget 2013.

pdf Allmenninger i Haugesund Populær

Av 3680 nedlastinger

Last ned (pdf, 6.56 MB)

Hefte_allmenninger.pdf

Et hefte med oversikt over allmenninger i Haugesund kommune. En allmenning i Haugesund gir fri tilgang til sjø. 

pdf Fiskeundersøkelser i Kvaladalselva og Dubberselva Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 1165 nedlastinger

Last ned (pdf, 3.63 MB)

Rapport Dubberselva og Kvaladalselva - NNI 426.pdf

NNI-Rapport 426. Fv47 Kvala-Fagerheim, Haugesund kommune. Fiskeundersøkelser i Kvaladalselv og Dubberselv i veganleggets influensområde.

pdf Fritidsfiske brosjyre Populær

Av 654 nedlastinger

Last ned (pdf, 7.09 MB)

Fritidsfiskebrosjyre.pdf

Nord-Rogalamd jar mange flotte fiskeplasser å by på. Flere av dem ligger til ferskvatn, men med vår lange kyststripe finner du også fine plasser ved sjøen.

pdf Haugesund kommune forvaltningsplan salamander 2015 Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 1239 nedlastinger

Last ned (pdf, 2.09 MB)

Haugesund kommune forvaltningsplan salamander - 2015.pdf

Storsalamander i Haugesund. Status for kjente lokaliteter 2014 og forslag til langsiktig forvaltning.

pdf Naturtyper og biologisk mangfold på Fagerheim, Haugesund Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 1190 nedlastinger

Last ned (pdf, 12.04 MB)

Naturtyper og biologisk mangfold på Fagerheim, Haugesund.pdf

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Haugesund kommune. Formålet er å kartlegge naturtyper og biologisk mangfold i planområdet Fagerheim Øst, med vekt på rødlistede og regionalt sjeldne plantearter og rødlistede naturtyper.

pdf Rapport salamander 2006 Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 792 nedlastinger

Last ned (pdf, 24.31 MB)

Rapport salamander 2006 - Leif Åge strand.pdf

I løpet av sommeren 2006 ble det foretatt systematisk kartlegging av amfibier i nordre deler av Rogaland. Haugalandskommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær, og Sauda i Indre Ryfylke inngikk i prosjektet.

pdf RL1682 Friidrettsarena Røyrvatnet - Miljøkonsekvenser Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 774 nedlastinger

Last ned (pdf, 21.66 MB)

RL1682 Friidrettsarena - Røyrvatnet - Miljøkonsekvenser av Lundberg.pdf

Rapporten er skrevet på oppdrag av Haugesund kommune. Bakgrunnen er at kommunen ønsker en faglig basert konsekvensundersøkelse (KU) i forkant av bygging en eventuell ny friidrettsarena like øst for Haraldsvang skole. Utbyggingen vil berøre Røyrvatnet som i kommuneplanen er regulert som spesialområde naturvern.

pdf Tornesvatnet nord - Kartlegging av biologisk mangfold Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 813 nedlastinger

Last ned (pdf, 75.66 MB)

RL1671 Tornesvatnet nord - kartlegging biologisk mangfold av Lundberg.pdf

Denne undersøkelsen er gjort på oppdrag fra COWI AS, som har fått i oppdrag fra Haugesund kommune å utarbeide reguleringsplan for området Tornesvatnet nord. Området ligger ved Årabrot, mellom Jovegen og Tornesvatnet i Haugesund kommune.

pdf Viltkart over småvilt Populær

Av 532 nedlastinger

Last ned (pdf, 1.85 MB)

Viltkart_-_Smaavilt (1).pdf

Oversiktskart over områder med småvilt.

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter