Mappe Grunnskoleopplæring

Kategorier

Oppføringer

pdf Alvorlig skolefravær brosjyre Populær

Av 652 nedlastinger

Last ned (pdf, 577 KB)

Alvorlig skolefravær brosjyre.pdf

Haugesund kommune har utarbeidet en veileder og rutinebeskrivelser vedrørende alvorlig skolefravær. Den er politisk vedtatt av oppvekststyret, og den skal tas i bruk av alle kommunale skolene fra og med skolestart i august 2015.

pdf Alvorlig skolefravær en veileder og rutinebeskrivelse Populær

Av 915 nedlastinger

Last ned (pdf, 1.19 MB)

Alvorlig skolefravær en veileder og rutinebeskrivelse.pdf

Haugesund kommune har utarbeidet en veileder og rutinebeskrivelser vedrørende alvorlig skolefravær. Den er politisk vedtatt av oppvekststyret, og den skal tas i bruk av alle kommunale skolene fra og med skolestart i august 2015.

pdf De 500 mest høyfrekvente ordene i norsk Populær

Av Valgte emner er høyfrekvent, lese, lesehastighet, lesetrening, norsk, ord, skole 64577 nedlastinger

Last ned (pdf, 90 KB)

De_500_mest_hoyfrekvente_norske_ordene.pdf

Lesing av de mest vanlige ordene (høyfrekvente ord) som finnes i vanlige skolebøker (1.-3. trinn) kan være en fin trening for elever som trenger å øke lesehastigheten. 

pdf Dysleksi informasjon Populær

Av Valgte emner er Dysleksi, informasjon 5524 nedlastinger

Last ned (pdf, 306 KB)

Dysleksi informasjon.pdf

pdf Forskrift om ordensreglement for elevene Populær

Av Valgte emner er ordensreglement, reglement 5258 nedlastinger

Last ned (pdf, 620 KB)

Vedtatt endringer forslag til ny forskrift om ordensreglement.pdf

Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og videregående opplæring (opplæringslova §§ 9A-10 og 9A-11). § 1 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter de kommunale grunnskolene i Haugesund kommune. SFO og leksehjelp er ikke en del av skoletiden, og vil dermed ikke omfattes av kommunens ordensreglement. Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler om hvilke tiltak som skal brukes når elever bryter ordensreglementet og regler for hvordan man skal saksbehandle slike saker.

pdf Handlingsveileder Stafettloggen (PDF) Populær

Av 1447 nedlastinger

Last ned (pdf, 600 KB)

Handlingsveileder-Stafettloggen-3.pdf

oppføring Handlingsveileder Stafettloggen (PPTX) Populær

Av 1229 nedlastinger

Last ned (pptx, 751 KB)

Handlingsveileder-Stafettloggen-3.pptx

pdf Informasjonsskriv til foreldre Populær

Av 2841 nedlastinger

Last ned (pdf, 745 KB)

infoskriv_foreldre.pdf

pdf Innskrivning informasjon Populær

Av 3463 nedlastinger

Last ned (pdf, 164 KB)

Info om innskriving.pdf

Alle foresatte som har barn som skal begynne i 1. klasse, vil få skriftlig henvendelse fra den aktuelle skolen innen utgangen av september måned. Da vil skjema for innskriving være vedlagt. Skjemaet skal returneres til skolen innen 30. oktober.

pdf Innskrivning skjema Populær

Av Valgte emner er elever, grunnskole, innskrivin, skole 6364 nedlastinger

Last ned (pdf, 282 KB)

Skjema for innskriving 2020 2021.pdf

Skjema for innskriving elever i grunnskolen i Haugesund kommune.

pdf Klage på det psykososiale miljøet ved skolen - mal Populær

Av 2329 nedlastinger

Last ned (pdf, 16 KB)

MAL_tiltak_bedre_ psykososialt_miljo.pdf

Dersom en ønsker å klage på det psykososiale miljøet ved skolen. (mal).

Henstilling om tiltak for et bedre psykososialt miljø jfr. opplæringsloven kapittel 9a. Jeg vil klage på det psykososiale miljøet ved skolen. Av opplæringsloven §9a-3 fremgår det at skolen aktivt og systematisk skal arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

pdf Leseplan for Haugesundskolen Populær

Av 4840 nedlastinger

Last ned (pdf, 1.35 MB)

Leseplan_1_-_4_tr.pdf

pdf Min Skole app - informasjonshefte Populær

Av 2112 nedlastinger

Last ned (pdf, 1.04 MB)

VFS_min skole_app_foresatt.pdf

pdf Skolepolitisk melding 2011 Populær

Av 1423 nedlastinger

Last ned (pdf, 1.50 MB)

SKOLEPOLITISKMELDING_2011.pdf

Skolepolitiskmelding for 2011 som er den årlig rapporten som forteller om tilstanden i haugesundsskolen. I den finner du blant annet faglige resultater, kartlegginger og oppfølging av politiske vedtak.

pdf Skolerute 2015 - 2016 Populær

Av 43178 nedlastinger

Last ned (pdf, 19 KB)

Skolerute_2015_-_2016.pdf

Gjeldende skolerute for skoleåret 2015 - 2016.

pdf Skolerute 2016 2017 Populær

Av Valgte emner er feriedager, fridager, skole, skoleår, skoleferie, skoleplan, Skolerute, sommerferie 50359 nedlastinger

Last ned (pdf, 78 KB)

Skolerute 2016 - 2017.pdf

Skolerute for skoleåret 2016 - 2017

pdf Skolerute 2020 - 2021 Populær

Av 13761 nedlastinger

Last ned (pdf, 98 KB)

Skolerute 2021.pdf

Skolerute for grunnskolen i Haugesund kommune inneholder informasjon om start- og sluttdatoer, ferie- og helligdager samt fordelingen av planleggingsdager i skoleåret. NB! Noen skoler opererer med andre planleggingsdager enn de kommunale. Dette informerer den enkelte skole om.

pdf Skolerute for 2011 - 2012 Populær

Av 1207 nedlastinger

Last ned (pdf, 27 KB)

Skolerute_2011_-_2012.pdf

Gjeldende skolerute for skoleåret 2011 - 2012.

pdf Skolerute for 2013 - 2014 Populær

Av 3912 nedlastinger

Last ned (pdf, 72 KB)

Skolerute_2013_-_2014.pdf

Gjeldende skolerute for skoleåret 2013 - 2014.

pdf Skolerute for 2014 - 2015 Populær

Av 19396 nedlastinger

Last ned (pdf, 27 KB)

Skolerute_2014_-_2015.pdf

Gjeldende skolerute for skoleåret 2014 - 2015.

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter