Mappe Rutiner

Oppføringer

pdf Alvorlig skolefravær Populær

Av Valgte emner er fravær, Skolefravær 1117 nedlastinger

Last ned (pdf, 894 KB)

Alvorlig skolefravær - en veileder og rutinebeskrivelse.pdf

I den senere tid har det vært et økt fokus på elever som ikke klarer å gjennomføre videregående opplæring. Hvorvidt en skal lykkes senere i livet avhenger av hvordan en gjennomfører skoleløpet. Elever som fullfører sin skolegang, har bedre forutsetninger for å lykkes i livet både med hensyn til deres sosiale funksjonsevne, psykiske helse, muligheter i arbeidslivet og hvordan hverdagen takles.

pdf Etterlevelse av opplæringslovens §9a-3 Populær

Av 2159 nedlastinger

Last ned (pdf, 96 KB)

Etterlevelse_av_opplaeringslovens_§9a_3.pdf

Bystyret er skoleeier: ”Kommunen v/ bystyret er ansvarlig for at bestemmelsene i opplæringslova med forskriftsverk etterleves i hele kommunens organisasjon, herunder på den enkelte skole og overfor den enkelte elev.” (Utdanningsdirektoratet)

default Informasjonsflyt ved overgang mellom barnehage og barneskole Populær

Av 2707 nedlastinger

Last ned (pdf, 136 KB)

Rutine 6 - Informasjonsflyt ved overgang barnehage til barneskole.pdf

default Overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn Populær

Av 2993 nedlastinger

Last ned (pdf, 154 KB)

Rutine_7_Skole_Overgang_fra_barnetrinn_til_ungdomstrinn.pdf

pdf Overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn for elever med behov for spesiell oppfølging Populær

Av 2133 nedlastinger

Last ned (pdf, 164 KB)

Rutine_7a_Skole_ Overgang_fra_barneskole_til_ungdomsskole_for_elever_med_behov_for_spesiell_oppfolging.pdf

Rutine som beskriver overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn for elever med behov for spesiell oppfølging.

pdf Psykososialt team - å forebygge psykososiale vansker hos skolebarn Populær

Av 2181 nedlastinger

Last ned (pdf, 174 KB)

Rutine_5_Skole_Psykososialt_team_aa_forebygge_psykososiale_vansker_hos_skolebarn.pdf

Rutine 5 for skole - Psykososialt team - å forebygge psykososiale vansker hos skolebarn

Hensikt: Å forebygge psykososiale vansker hos skolebarn, det vil si å fange opp og gripe fatt i utsatte barn og unge så tidlig som mulig. Ha spesielt oppmerksomhet på angst, usikkerhet,
lavt selvbilde, depresjon og de elevene som ikke synes så godt.

default Rutine for enkeltvedtak §5-1 Populær

Av 2053 nedlastinger

Last ned (pdf, 309 KB)

Rutine_4_Skole_enkeltvedtak_§5_1.pdf

default Tilmelding til PPT Populær

Av 4656 nedlastinger

Last ned (pdf, 338 KB)

Rutine_2_Skole_Tilmelding_til_PP_tjenesten.pdf

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter