Mappe Stafettloggen

Kategorier

Oppføringer

pdf Handlingsplan mot mobbing og andre krenkelser i barnehagen Populær

Av Valgte emner er diskriminering, krenkelser, mobbing, trusler, utestengning 1569 nedlastinger

Last ned (pdf, 1.20 MB)

Revidert handlingsplan mot mobbing og krenkelser 2020.pdf

Handlingsplan mot mobbing og andre krenkelser i barnehagen

Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønster.

pdf Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Populær

Av 4355 nedlastinger

Last ned (pdf, 1.28 MB)

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.pdf

En veileder som omhandler handlingsplan mot vold i nære relasjoner for barn og unge i Haugesund.

default Informasjon - Hva er en Stafettlogg Populær

Av 2140 nedlastinger

Last ned (pdf, 171 KB)

Informasjon_om_hva_er_en_Stafettlogg.pdf

pdf Kompendium bedre tverrfaglig innsats Populær

Av 1505 nedlastinger

Last ned (pdf, 1022 KB)

Kompendium bedre tverrfaglig innsats.pdf

Kompendiet beskriver drift og vedlikehold av Stafettloggen, "Bedre tverrfaglig innsats", i Haugesund kommune. Dersom ansatte i Oppvekst i Haugesund kommune får en oppmerksomhet knyttet til barn og unge, skal man som hovedregel følge Handlingsveilederen for BTI; Stafettloggen. Barn/ungdom og deres foreldre skal involveres på et tidlig tidspunkt. Et viktig unntak er ved mistanke om vold og overgrep, da skal melding til barnevern sendes umiddelbart.

pdf Overganger fra hjem til barnehage Populær

Av Valgte emner er barn, barnehage, hjem 5489 nedlastinger

Last ned (pdf, 9.85 MB)

Overganger hjem - barnehage EF9.pdf

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrenelegge til rette for at barnet kan få en trygg oggod start i barnehagen.

pdf Søknadsskjema Tidlig Innsats Populær

Av 516 nedlastinger

Last ned (pdf, 509 KB)

Søknadsskjema - Tidlig Innsats.pdf

Søknadsskjema for støtte til barn med behov for innsats på et tidlig tidpunkt.

pdf Veileder for søknad om tiltak tidlig innsats Populær

Av 511 nedlastinger

Last ned (pdf, 176 KB)

Veileder for søknad om tiltak- tidlig innsats.pdf

Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i et barns liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringen eller i voksen alder.

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter