Mappe Beredskapsplan

Oppføringer

pdf Aksnesvassdraget UNI Miljø LFI 2013 rapport 217 Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 895 nedlastinger

Last ned (pdf, 3.76 MB)

Aksnesvassdraget - UNI_Miljø_LFI_2013_rapport_217.pdf

Kartlegging av Aksnesvassdraget 2013.

pdf Fiskeundersøkelser i Kvaladalselva og Dubberselva Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 959 nedlastinger

Last ned (pdf, 3.63 MB)

Rapport Dubberselva og Kvaladalselva - NNI 426.pdf

NNI-Rapport 426. Fv47 Kvala-Fagerheim, Haugesund kommune. Fiskeundersøkelser i Kvaladalselv og Dubberselv i veganleggets influensområde.

pdf Forvaltningsplan for Vibrandsøy Delområde A Endelig Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 1069 nedlastinger

Last ned (pdf, 3.54 MB)

Forvaltningsplan for Vibrandsøy - Delområde A - Endelig.pdf

pdf Forvaltningsplan for Vibrandsøy Hoveddel Endelig Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 855 nedlastinger

Last ned (pdf, 356 KB)

Forvaltningsplan for Vibrandsøy - Hoveddel - Endelig.pdf

pdf Haugesund kommune forvaltningsplan salamander 2015 Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 1042 nedlastinger

Last ned (pdf, 2.09 MB)

Haugesund kommune forvaltningsplan salamander - 2015.pdf

Storsalamander i Haugesund. Status for kjente lokaliteter 2014 og forslag til langsiktig forvaltning.

pdf Naturtyper og biologisk mangfold på Fagerheim, Haugesund Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 995 nedlastinger

Last ned (pdf, 12.04 MB)

Naturtyper og biologisk mangfold på Fagerheim, Haugesund.pdf

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Haugesund kommune. Formålet er å kartlegge naturtyper og biologisk mangfold i planområdet Fagerheim Øst, med vekt på rødlistede og regionalt sjeldne plantearter og rødlistede naturtyper.

pdf Problemkartlegging i Kvaladalselva, Haugesund kommune, 2016 Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 344 nedlastinger

Last ned (pdf, 20.91 MB)

Problemkartlegging i Kvaladalselva Haugesund kommune 2016.pdf

For å oppnå mer kunnskap om den økologiske tilstanden i Kvaladalselva, og dermed behov for tiltak, har Haugesund kommune bestilt biologiske undersøkelser i samsvar med vannforskriftens metodikk. Undersøkelsen har hovedfokus på eutrofiering/organisk belastning men forsuringspåvirkning blir også diskutert. Denne rapporten sammenfatter undersøkelsene som er basert på prøver av begroingsalger og bunndyr.

pdf Rapport salamander 2006 Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 656 nedlastinger

Last ned (pdf, 24.31 MB)

Rapport salamander 2006 - Leif Åge strand.pdf

I løpet av sommeren 2006 ble det foretatt systematisk kartlegging av amfibier i nordre deler av Rogaland. Haugalandskommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær, og Sauda i Indre Ryfylke inngikk i prosjektet.

pdf RL1682 Friidrettsarena Røyrvatnet - Miljøkonsekvenser Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 637 nedlastinger

Last ned (pdf, 21.66 MB)

RL1682 Friidrettsarena - Røyrvatnet - Miljøkonsekvenser av Lundberg.pdf

Rapporten er skrevet på oppdrag av Haugesund kommune. Bakgrunnen er at kommunen ønsker en faglig basert konsekvensundersøkelse (KU) i forkant av bygging en eventuell ny friidrettsarena like øst for Haraldsvang skole. Utbyggingen vil berøre Røyrvatnet som i kommuneplanen er regulert som spesialområde naturvern.

pdf Tornesvatnet nord - Kartlegging av biologisk mangfold Populær

Av Valgte emner er miljø, Naturmangfold 662 nedlastinger

Last ned (pdf, 75.66 MB)

RL1671 Tornesvatnet nord - kartlegging biologisk mangfold av Lundberg.pdf

Denne undersøkelsen er gjort på oppdrag fra COWI AS, som har fått i oppdrag fra Haugesund kommune å utarbeide reguleringsplan for området Tornesvatnet nord. Området ligger ved Årabrot, mellom Jovegen og Tornesvatnet i Haugesund kommune.

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter