Fakta og tall

Pr. 1. oktober 2019 hadde Haugesund kommune 37 394 innbyggere (Statistisk Sentralbyrå www.ssb.no). Byens plassering mellom Boknafjorden i sør og Hardangerfjorden i nord gjør Haugesund til et handels- og servicesenter for et omland med ca 160 000 mennesker.

Haugesund har av den grunn mange tilbud og tjenester som ellers er forbeholdt større byer, og kan tilby en fin kombinasjon av småbysjarm, hektisk aktivitet i næringsliv og stor variasjon av fritidstilbud og vareutvalg. Haugesund har havet i vest og høyfjellet mot øst. I dette frodige landskapet byr naturen på rike opplevelser hele året.

Kulturelt og næringsmessig blir dette området mellom Bergen og Stavanger mer og mer en enhet.Haugesund Lufthavn er en livlig innfallsport til hele regionen. Her går det tett med fly til og fra Oslo og andre innenlandske og utenlandske destinasjoner.

Brukerundersøkelser: 

Utskrift