Flagg og ordener

For bedre å kunne organisere flagging og bruk av kommunale flaggstenger har en laget en plan for bruk av flagg og banner i Haugesund kommune.

Planen har som mål å forenkle, klargjøre og samordne bruken av kommunale flaggstenger i forbindelse med bl.a. offentlige flaggdager og ulike offentlige og private arrangementer.

Generelle forhold som flaggregler, oversikt over offentlige flaggdager, definisjoner (offentlige flagg, banner, arrangementsflagg, sponsorflagg m.m) retningslinjer for bruk og søknadsprosedyrer er inntatt i planen. Reglement for bruk av byens segl, merke eller våpen og byflagg, er også tatt med som en del av planen.

Kommunen systematiserer de kommunale flaggstengene på en slik måte at det skal være enkelt å finne ut hvilke flaggstenger som som kan nyttes til de forskjellige formål. Det er viktig at kommunale flaggstenger brukes på riktig måte og at de ikke står uten flagg på offisielle flaggdager.

Planen tar ikke for seg de økonomiske konsekvenser for kommunen ved flagging. Arrangører av festivaler, landsmøter m.m. henvises til Haugesund offentlige servicesenter for ytterligere informasjon vedrørende bruk/leie av flaggstenger, leiepriser samt hvor en eventuelt kan hente henholdsvis flaggstenger og flagg.

Dokumenter

Flagg og bannerplan

Informasjon om kommunens grafiske profil finner du her >>>

Utskrift