Resultatenheter og nettportaler

Nettsteder og portaler

Oversikt over alle kommunens nettsteder finner du i rullegardinen under. Velg nettsted og "TRYKK GÅ TIL" for å komme til nettportalen.

Kommunens nettsteder

Resultatenheter

 

Haugesund kommune utfører et vidt spekter av tjenester for byens innbyggere. For å sikre effektiv drift for samfunnets midler, er Haugesund kommune organisert med ulike administrative styringsnivå. Øverste nivå er kommunedirektørens ledergruppe. I tillegg har kommunen virksomheter, resultatenheter og støtteenheter.

Postadresse til samtlige resulatatenheter er: Postboks 2160, 5504 Haugesund

Oversikt over ENHET - ENHETSLEDER - ADRESSE - TELEFON

Austrheim skole - enhetsleder Stine Helen Mehammer - Myrullvegen 15, 5518 Haugesund - Telefon 52 74 44 00

Barnevernet - enhetsleder Liv Kjersti Kvalevaag - Haraldsgata 94, 5528 Haugesund - Telefon 52 74 40 40

Bjørgene omsorgssenter - enhetsleder Kristin D. Vika - Diktervegen 29, 5538 Haugesund, Telefon 52 74 46 00

Bleikemyr barnehage - enhetsleder Margaret Haraldseid - Austrheimsvegen 127, 5518 Haugesund - Telefon 52 74 41 60

Brakahaug skole og grendahus - enhetsleder Ingolf Velde Helleland - Matrosvegen 17, 5535 Haugesund - Telefon 52 70 42 50

Brannvesenet - enhetsleder Tor-Inge Henriksen - Karmsundsgata 59B, 5531 Haugesund - Telefon 52 80 40 40

Breidablik læringssenter - enhetsleder Magne Valen - Skåregata 109, 5527 Haugesund - Telefon 52 74 36 41

Bolig, bygg- og eiendom - kst. enhetsleder Kristine T. Strønstad - Kirkegata 95, 5528 Haugesund - Telefon 52 74 35 00

Enhet for byutvikling - enhetsleder Elisabeth Kynbråten - Kirkegata 85, 5528 Haguesund - Telefon 52 74 30 00

Gard skole - enhetsleder Reynir Snær Hrafnkelsson - Torjus Gards veg, 5518 Haugesund - Telefon 52 74 44 20

Haraldsvang omsorgssenter - enhetsleder Knut Rune Lindkvist - Framvegen 6, 5518 Haugesund - Telefon 52 74 43 00

Haraldsvang skole/ Fagerheim - enhetsleder Mary Anne Vestre - Hanne Hauglands veg 9, 5519 Haguesund - Telefon 52 74 49 60

Hauge skole - enhetsleder Håkon-Tomin Waage - Haugevegen 31, 5523 Haugesund - Telefon 52 74 34 30

Enhet for psykisk helse og rus - virksomhetsleder Kai Warholm - Skåregata 103, 5528 Haugesund - Telefon 52 74 40 28

Helse og forebygging - Hjemmetjenesten - virksomhetsleder Tone B. Steinsvåg - Rådhusgata 66, 5528 Haugesund - Telefon 52 74 41 11

Hemmingstad barnehage - enhetsleder Aase Fauske - Vallhallgata 2, 5531 Haugesund - Telefon 52 74 42 60

Håvåsen skole - enhetsleder Bente Dyngen - Birkebeinergata 20B, 5529 Haugesund - Telefon 52 74 36 00

Idrettsavdelingen - avdelingsleder Kjetil Lande, Jovegen 90, 5514 Haugesund - Telefon 52 74 45 55

Kjøkkendrift - enhetsleder Synnøve Stonghaugen Forsell - Kirkegata 95, 5528 Haugesund - Telefon 52 74 31 10

Kulturskolen - enhetsleder Inga Sissel Rostlokken - Skåregata 119, 5527 Haugesund - Telefon 52 74 34 70

Lillesund skole - enhetsleder Toralf Geitung - Bjørgvinsgata 21, 5529 Haugesund - Telefon 52 74 45 00

PPT - enhetsleder Erling André Y. L'orange - Skåregata 101, 5528 Haugesund - Telefon 52 74 34 80

Rossabø skole - enhetsleder Reidun Rødeseike - Spannavegen 75, 5532 Haugesund - Telefon 52 74 45 70

Røvær skole og barnehage - enhetsleder Randi Olsen - Røvær, 5549 Røvær - Telefon 52 74 33 60

Sagatun barnehage - enhetsleder Jorunn Wathne - Halvardshaugen 10, 5515 Haugesund - Telefon 52 73 62 73

Saltveit skole - enhetsleder Helge Hansson - Tittelsnesvegen 332, 5514 Haugesund - Telefon 52 74 80 23

Sentrum behandlingssenter- enhetsleder Ingrid Ask - Karmsundgata 134, 5528 Haugesund - Telefon 52 74 48 30

Servicesenteret - avdelingsleder Solveig Østrem Helgeland - Kirkegata 85, 5528 Haugesund - Telefon 52 74 30 00

Skåredalen skole - enhetsleder Øyvind Eileraas - Tømmerdalen 15, 5533 Haugesund - Telefon 52 74 35 50

Solandsbakken barnehage - enhetsleder Modgunn Sandvik - Katanakkvegen 53, 5518 Haugesund - Telefon 52 74 40 10

Solvang skole - enhetsleder Ingunn Færaas - Hervikvegen 14, 5521 Haugesund - Telefon 52 74 37 40

Sosialtjenesten/Nav Haugesund - enhetsleder Åge Hansen - Øvregata 124, 5528 Haugesund - Telefon 55 55 33 33

St. Olav barnehage - enhetsleder Aud Marion Lønning - Salhusvegen 28, 5529 Haugesund - Telefon 52 74 48 20

Teknisk enhet - enhetsleder Olav Heimdal - Jovegen 90, 5514 Haugesund - Telefon 52 74 45 50

Tiltaks- og boligenheten - enhetsleder Kathrine Straum - Kvalamarka 16, 5514 Haugesund - Telefon 52 74 45 33

Udland omsorgssenter - enhetsleder Eli Kristoffersen - Stallvegen 30, 5517 Haugesund - Telefon 52 71 07 00

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester - enhetsleder Anne Bjørnstad - Kirkegata 85, 5528 Haugesund - Telefon 52 74 42 00 

Politisk organisering

Politisk organisasjonskart

 

Utskrift