Telefonliste

Vakttelefoner

Brann - 110
Politi - 112
Ambulanse 113
Legevakt - 116117
Psykososialt kriseteam - 116117
Tannlegevakt - 901 29 600
Barnevern - 959 20 084
Krisesenteret - 52 72 98 84
Oppsynsmann 952 65 295
Vann og avløp - 952 65 295
Brøyting og strøing - 52 74 45 50/952 65 295
Haugesund brannvesen - 52 74 47 00
Bolig, bygg og eiendom 52 74 35 00
Hjemmetjenesten 52 74 49 00
Veterinærvakt - 53 74 84 80

Administrasjonen

Haugesund rådhus - 52 74 30 30
Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen - 52 74 30 30
Kommunaldirektør Simon Næsse - 52 74 33 75
Kommunaldirektør Gyda Auestad - 932 01 024
Kommunaldirektør Bjørnar Måleng - 982 13 576
Kommunaldirektør Sissel Hynne - 52 74 30 30
Kommunaldirektør Jo Inge Hagland - 52 74 30 39
Personalsjef Morten Meland - 52 74 31 82
Kst. enhetsleder IKT Eirik Østensjø - 52 74 49 85
Virksomhetsleder skole Gjertrud Elise Røvær - 52 74 30 37
Virksomhetsleder barnehage Elisabeth Nygaard - 52 74 34 91
Virksomhetsleder fellestjenester helse og omsorg Leif Birkeland - 52 74 32 30
Sekretariatsleder Eli Håland - 52 74 30 52
Turistinformasjon - 52 01 08 30

Helse og omsorg

Kommunaldirektør Sissel Hynne - 52 74 30 30
Virksomhetsleder fellestjenester helse og omsorg Leif Birkeland - 52 74 32 30 

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester - 52 74 42 00
Helsesjef Tone B. Steinsvåg - 52 74 41 11

 Barnevernet - 52 74 40 40

Helsesøster avd. leder - 52 74 41 02
Helsestasjon for ungdom - 52 74 41 09
Bleikemyr helsestasjon - 52 74 42 40
Rossabø helsestajon - 52 74 41 90
Helsestasjon sentrum - 52 74 41 10

 

Enhet for psykisk helse og rus

Administrasjon - 52 74 40 28 / 52 74 40 33
Fagteam psykisk helse - 52 74 40 78
Fagteam rusproblematikk - 52 74 41 00
Fagteam gatenær/fengselshelsetjeneste - 52 74 41 04
Miljøarbeidertjeneste rusproblematikk - 950 08 744
Miljøarbeidertjeneste psykiatri - 52 74 42 54
Dagsenter Veksthuset - 52 74 40 79
Miljøarbeidertjeneste Haraldsvangtunet - 52 74 42 58
Udland bofellesskap - 52 74 47 79

Sosialtjenesten - Se NAV - 55 55 33 33

Omsorgssentre 

Bjørgene omsorgssenter - 52 74 46 00
Udland omsorgssenter - 52 74 38 60 
Haraldsvang omsorgssenter - 52 74 43 00
Vardafjell sykehjem - 52 74 48 30
Sentrum behandlingssenter - 52 74 38 00

Hjemmetjenesten - 52 74 49 00

Boliger 

Stemhaugmarka bofellesskap - 52 74 44 57
Floravegen - 52 74 33 44
Stemhaugmarka - 52 71 49 94
Valhallgata - 52 74 44 80

Kontaktinformasjon for spesialisthelsetjenesten >>>

Skole og barnehage

Kommunaldirektør Gyda Auestad - 932 01 024
Skolesjef Gjertrud Elise Røvær - 52 74 30 37 - Seksjon skole
Barnehagesjef Elisabeth Nygaard - 52 74 34 91 - Seksjon barnehage

PPT - 52 74 34 80

Skoler og skolefritidsordning (SFO)
Saltveit skole - 52 70 04 80 
Gard skole - 52 74 44 20 - SFO-kontor 52 74 44 26, 1. trinn - 404 64 185, 2. trinn - 407 81 864
Austrheim skole - 52 74 44 00 - SFO-kontor: 52 74 44 05
Hauge skole - 52 74 34 30 - SFO-kontor: 52 74 34 40 / SFO leder: 52 74 34 37 / SFO mobil: 971 10 231
Solvang skole - 52 74 37 40 - SFO-leder 52 74 37 48
Haraldsvang skole - 52 74 47 60 
Skåredalen skole - 52 74 35 50 - SFO-kontor  52 74 35 73, mobil 952 81 075, SFO leder telefon 52 74 35 59
Lillesund skole - 52 74 45 00 - SFO kontor -52 74 44 86, mobil 908 10 544, 907 48 356
Røvær skole - 52 74 33 60
Håvåsen skole - 52 74 36 00
Rossabø skole - 52 74 45 70 - SFO-kontor: 52 74 45 75, utenom kontortid: 1. klasse 904 05 426, 2. klasse 904 05 719, 3./4. klasse 904 05 269
Brakahaug skole - 52 70 42 50 - SFO-kontor 52 70 42 52 /  52 70 42 57

Barnehage
Sagatun barnehage - 52 74 45 40
Solandsbakken barnehage - 52 74 40 10
Røvær barnehage - 52 74 33 60
St. Olav barnehage - 52 72 21 42
Hemmingstad barnehage - 52 74 42 60
Bleikemyr barnehage - 52 74 41 60

Kultur, idrett og frivillighet

Kommunaldirektør for kultur, idrett og frivillighet Simon Næsse - 52 74 33 75
Festiviteten, ekspedisjon - 52 74 33 70
Festiviteten, billettkontor - 52 74 45 45
Hemmingstad kulturssenter - 52 73 49 00
Bleikemyr bydelshus - 52 74 42 70
Haugesund folkebibliotek - 52 74 44 60

Virksomhetsleder idrett Kjetil Lande - 52 74 33 97
Innendørs idrettsanlegg - 95 74 09 22
Utendørs idrettsanlegg - 99 15 80 76
Idrettsadministrasjonen - 52 74 33 96

Kulturskolen - 52 74 34 70

Teknisk

Kommunaldirektør Bjørnar Måleng - 982 13 576
Byutviklingssjef Elisabeth Kynbråten - 992 32 808
Driftssjef Olav Heimdal - 52 74 33 10
Vakt - Brøyting og strøing - 52 74 45 50 / 952 65 295
Vakt vann og avløp - 52 74 45 50 / 952 65 295
Bolig-, bygg- og eiendomssjef, Kristine T. Strønstad - 52 74 35 09
Konst. brannsjef Odd J. Bådsvik - 52 74 47 06

E-post adresser

Skal du sende epost bruker du  fornavn.mellomnavn.etternavn krøllalfa(@) haugesund.kommune.no

Haugesund kommunes hoved e-postadresse er:  
Det anbefales at flest mulig benytter seg av denne e-post adressen i kontakt med kommunen. All e-post som kommer inn til denne adressen blir behandlet av sentralarkivet i kommunen og fordelt videre til riktig person eller enhet.

Noen resultatenheter har egne postmottak - e-postadresser.

  • Servicesenteret -  
  • Barnevern -  
  • Haugesund folkebibliotek -  

Utskrift