Drift

 

Gravearbeid i Djupadalen

Haugesund kommune har et bredt ansvarsområde innen planlegging, nyetablering, drift og vedlikehold innenfor vann og avløp, prosjektering og utbygging, park og friluft, samt veg og vegvedlikehold. Enheten behandler tekniske planer, utslippssøknader og saker med betydning for drikkevannet. Enheter med ansvar for kommunens drift er Teknisk driftsenhet, Enhet for byutvikling, Brannvesenet og Bygg og vedlikeholdsenheten.

Kort om de ulike enhetene:

Teknisk drift: Ansvar for planlegging, nyetablering, vann og avløp, park og friluft samt veg og vegvedlikehold.

Enhet for byutvikling: Består av de tre seksjonene byggesak og tilsyn, kart, oppmåling og eiendom og plan, miljø og landbruk.

Bygg- og vedlikeholdsenheten: Skal bygge, drifte og vedlikeholde kommunens bygningsmasse, på en best mulig kostnadseffektiv måte i forhold til økonomiske rammer.

Brannvesenet: Hovedoppgavene er å forebygge og begrense brann. Feiing og tilsyn i bolig ligger også inn under Haugesund brannvesen.

Utskrift