Vannkvaliteten der DU bor

Vannverkene rundt i landet tar jevnlig prøver av vannet som leveres til innbyggerne. Nå kan du selv gå inn og finne prøveresultatene der du bor.

Vannverkene rundt i landet tar jevnlig prøver av vannet som leveres til innbyggerne. Nå kan du selv gå inn og finne prøveresultatene der du bor. Det er de som analyserer prøvene og som legger resultatene ut på nettet. Slik kan du som innbygger få informasjon om vannet du får i springen.

Finn vannkvaliteten her>>

Utskrift