Ledningskart og påvisning av ledningstraseer

Vann- og avløpsenheten forvalter digitalt ledningskartverk over kommunale ledninger. I tillegg arkiveres private anlegg i manuelt rørleggerarkiv.
Ledningskart produseres til konsulenter, rørleggerfirma, privatpersoner og de som ellers måtte ha behov for dette. Kartet kan fås som papirkopi eller digitalt.

Opplysninger om private VA-anlegg gis på forespørsel enten ved direkte henvendelse, telefon, mail eller fax til Teknisk driftsenhet.

Beliggenhet, høyder og annen egenskapsinformasjon for ledninger og kummer som omhandles i kartet, må oppfattes som orienterende. Ledningskartet kan således ikke betraktes som et juridisk bindende dokument. Påvisning av kommunale ledningstraseer kan bestilles, og vil bli utført av Teknisk driftsenhet.

Utskrift