Private stikkledninger

Stikkledning er definert som vann- og avløpsledninger (rør) inkl. overvann (dreneringsvann, takvann, overflatevann) fra kommunal hovedledning fram til bygget.

Stikkledningen eies og vedlikeholdes i sin helhet av eiendomseier. Dette vil si at eiendomseier er ansvarlig for utbedring av defekter og eventuelle vannlekkasjer. Det private ansvaret strekker seg til og med tilkoblingspunktet til kommunal ledning. Stikkledningen skal være utført og vedlikeholdes iht. bestemmelsene i sanitærreglementet for Haugesund.

Teknisk driftsenhet har målsatt skisse som viser hvor rørene er plassert og hvor kummer og utvendig stoppekran for vann er plassert.

Stikkledninger må ikke overbygges ved bygging av garasje e.l. Skulle så skje anbefales det at ledninger legges i varerør.

Det er videre viktig at kumlokk og utvendig stoppekran er tilgjengelig for vedlikehold.

Ligger deler av stikkledningen over naboeiendom skal det iht. sanitærreglement for Haugesund være tinglyste erklæringer for dette, videre skal det være tinglysninger der stikkledningen er felles med andre eiendommer.

Spørsmål om private stikkledninger kan rettes til vann og avløpsseksjonen for videre opplysninger.

Utskrift