Tilbud til barn og unge 0 - 18 år

Fysioterapeutene og ergoterapeutene jobber med barn og unge som har ulike funksjonsvansker i forhold til bevegelse og aktivitet. Det kan være barn med lettere motoriske vansker, som kan ha forsinket grov- eller finmotorisk utvikling. Det kan også være barn med alvorlige utviklingsforstyrrelser, og barn utsatt for skade eller akutt sykdom. Vi arbeider også med ulike sykdomsgrupper innen blant annet nevrologi, revmatologi, ortopedi og hjerte- og lungeproblematikk.

Mange av disse barna har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølgning, som krever tett samarbeid med andre helse- og omsorgstjenester.

Hva kan vi tilby: 

  • Kartlegginger 
  • Trening og stimulering 
  • Tilrettelegging 
  • Rådgivning og veiledning

SØKNADSSKJEMA

pdf Fysio og ergoterapi barn - 0 - 18 år - søknadsskjema

Utskrift