Tilbud til voksne og eldre

Fysio- og ergoterapeutene arbeider med mennesker som har forskjellige funksjonsvansker i forhold til bevegelse og aktivitet. Vi arbeider med ulike sykdomsgrupper innen blant annet nevrologi, revmatologi, ortopedi og hjerte- og lungeproblematikk. Vi har et grunnleggende fokus på rehabilitering i vår tjeneste.

Hva kan vi tilby: 

pdf Fysio og ergoterapi - voksne - søknadsskjema

Utskrift