Kontaktinformasjon for spesialisthelsetjenesten

For ytterligere informasjon klikk på aktuell fane og følg lenken(e) som kommer frem under.

Bestillerkontor - Vedtakskontoret for- helse og omsorgstjenester Beredskapstelefon 08 til 15: 902 67 497

 

Utskriving og PLO-meldinger

Henvendelser i forbindelse med utskrivning av pasienter og nedetid på PLO- meldinger

Vedtakskontoret hverdager fra kl. 08 til kl. 15: tlf. 52 74 42 00, beredskapstelefon dersom nedetid på telenettet fra 08 til 15: 902 67 497.

Hverdager etter kl. 15, i helger og høytidsdager rettes henvendelsene tilSentrum behandlingssenter  - Telefonnummer: 52 74 38 12. 
Beredskapstelefon dersom nedetid på telenettet: 901 48 875.

 

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet (KE) - Vedtakskontoret for- helse og omsorgstjenester.
Telefon hverdager fra kl. 08 til kl. 15: tlf. 52 74 42 00, beredskapstelefon fra 08 til 15: 902 67 497.

 

Sykehjem

Sykehjem

 

Helsestasjoner

Helsestasjoner - Helsestasjoner

 

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie - Hjemmebaserte tjenester

 

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator - Kreftkoordinator 

 

Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapi - Fysio- og ergoterapitjenesten

 

Rehabiliteringstilbudet i kommunen

Hverdagsrehabilitering i regi av hjemmetjenesten og rehabiliteringsavdelingen på Sentrum behandlingssenter i 5. et. 
Søknadsskjema finner du her >>>  Vedtak gjøres av Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester.

 

Logoped i kommunen

Logoped for voksne: Breidablik læringssenter
Logoped for barn: Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

 

Friskliv.  LMS tilbud

Havnaberg Frisklivssentral >>>

 

Barn som pårørende 

Barn som pårørende >>>

Psyksisk helse og rus

Tjenester til personer med psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk - Psykisk helse og rus

 

Nav/sosialkontor

Nav eller sosialtjenesten - Nav/sosialtjenesten 

 

Avvik på tjenesteavtaler

Avvik på tjenesteavtaler
Avvik meldes til Vedtakskontoret ved enhetsleder

 

Pasienter med følgetjeneste

Kontaktinformasjon for pasienter med behov for følgetjeneste ved opphold i sykehus
Aktuell enhet som yter tjenester til pasienten kontaktes direkte, alterntativt Vedtakskontoret

 

Smittevernlege

Smittevernlege Teis Qvale (vikar: kommuneoverlege Jostein Helgeland - se under)
Myrullvegen 3, 5518 Haugesund
Telefon: 52 74 42 15, e-post:  

 

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege
Kommuneoverlege Jostein Helgeland (vikar: smittevernlege Teis Qvale - se over)
Telefon: 52 74 41 12, e-post: 

 

Søknad på kommunale tjenester

Søknad på kommunale tjenester
Søknader på kommunale helse- og omsorgstjenester sendes til Vedtakskontoret

 

Informasjonsansvarlig i kommunen

Personalsjef Morten Meland
E-post: 

 

Beredskapsansvarlig

Informasjon om beredskap >>>

 

Utskrift